بازار دوشنبه 4 دی 1396

بازار دوشنبه 4 دی 1396

اکثر کارخانجات میلگرد نرخ خود را افزایش دادند،نرخ اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد.در بخش محصولات ذوبی میلگرد افزایش و تیرآهن اعلام نشد. نرخ شمش فولادی ، نبشی و ناودانی نسبت به روز گذشته افزایش یافت.   ... ادامه
بازار دوشنبه 27 آذر1396

بازار دوشنبه 27 آذر1396

نرخ اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد،نرخ برخی از محصولات (پروفیل زد،ورق اکسین و کاویان) افزایش یافت. در بخش محصولات ذوبی میلگرد ثابت و تیرآهن افزایش یافت. شمش فولادی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام شد.   ... ادامه