انس در تایم روزانه آپدیت 29 نوامبر

انس در تایم روزانه آپدیت 29 نوامبر

تصویر دوم انس در تایم روزانه و شمارش الیوتی انس آورده شده است در تصویر یه محدوده حمایتی قوی (MOB) که دارای حمایت 1170 دلار در هر انس می باشد را داریم. همچنین دوباره از چنگال اندروز معروف استفاده میکنیم و با توجه به خط ماشه چنگال (خط قرمز رنگ) میتوانیم این منطقه را منطقه حمایتی برای انس در نظر بگ   ... ادامه
انس در تایم روزانه

انس در تایم روزانه

نمودار اول کانال معروف انس رو به نمایش گذاشته که در حال حاضر بر روی خط پایینی کانال در حال حرکت می باشد.در تصویر سه محدوده زرد رنگ حمایتی داریم که فعلا بر روی ناحیه زرد رنگ اول ایستاده است( این محدوده 1175 تا 1190 دلار در هر انس می باشد). محدوده مهم بعدی که ظاهرا انس به این محدوده تاچ داشته محدوده 6   ... ادامه