فرم نظرسنجی از مشتریان


چنانچه مایل به پیگیری نظرات و پیشنهادات خود هستید ، مشخصات زیر را به طور کامل پر نمایید!


سوالات عمومی

سوالات عمومی

به نظر شما مهمترین نقاط ضعف و قوت کارگزاری مبین سرمایه چه می باشد
لطفاً در صورت تمایل انتقادها و پیشنهادهای خود را در رابطه با کارگزاری و خدمات ارائه شده بیان فرمایید