عنوان تاریخ

امیدنامه اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره 380 سانتی استوک شرکت ملی نفت ایران

یک شنبه 23 فروردین 1394

پذیرش قرارداد سلف موازی استاندارد نفت کوره 380 سانتی استوک شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی

یک شنبه 23 فروردین 1394

اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی قرارداد سلف موازی استاندارد نفت کوره

پنج شنبه 27 فروردین 1394

اوراق سلف نفت کوره فردا در بورس انرژي عرضه مي شود

دو شنبه 31 فروردین 1394

عرضه اوراق سلف نفت کوره در بورس انرژی آغاز شد

سه شنبه 1 اردیبهشت 1394

آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت کوره 380 شرکت ملی نفت ایران در نماد سمانک 951

چهار شنبه 16 اردیبهشت 1394

شرایط بازارگردانی دومین بخش قرارداد سلف موازی استاندارد نفت کوره

پنج شنبه 24 اردیبهشت 1394

عرضه اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره در بورس انرژی

شنبه 10 مرداد 1394

انتشار و عرضه سومین مرحله قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت کوره

چهار شنبه 14 مرداد 1394

نرخ های خرید تضمینی (مظنه های) روزانه معاملات سلف موازی استاندارد نفت کوره سمانک 3

پنج شنبه 5 شهریور 1394

Page 1 of 2