ضوابط تعريف نمادهاي معاملاتي در بورس انرژی

عنوان

ضوابط تعريف و تعيين نماد براي كالاهاي قابل معامله در بورس انرژي


دامنه كاربرد

دامنه كاربرد اين ضابطه در خصوص كليه كالاها و اوراق بهادار مبتني بر كالا قابل معامله در بورس انرژي می باشد.


اجزاء تشكيل دهنده هر نماد هر نماد معاملاتي مشتمل بر سه جزء مي باشد.
1-
جزء اول شامل اطلاعات زير مي باشد:

  • بازار هدف
  • نام تجاری کالا
  • نام تولید کننده

2- جزء دوم شامل اطلاعات زير مي باشد:

  • نوع قرارداد
  • نوع بسته بندی/ رژیم باری

3- جزء سوم شامل اطلاعات زير مي باشد:

  • محل تحویل
  • دوره تحویل
  • تاریخ شروع تحویل


نحوه کد گذاری مطابق جدول زیر است

عنوان

انواع

تعداد کاراکتر

نمایه

معادل انگلیسی

توضیحات

بازار هدف

داخلی

1

D

Domestic

 

بین المللی

I

International

 

نام تجاری کالا

انرژی الکتریکی (توان حقیقی)

2

AP

Active Power

 

نفت خام

OI

Crude Oil

 

گاز طبیعی ، ذغال سنگ و سایر حامل های انرژی

-

-

نمایه کالا پس از پذیرش با توجه به نام تجاری کالا و دسته بندی های متداول کالای مورد پذیرش تعیین میشود

نام تولید کننده

نام اختصاری تولید کننده (به غیر از کالای برق)

2

حروف انگلیسی (AA-ZZ)

-

به غیر از کالای برق ، برای سایر کالاها پس از پذیرش تعیین میگردد

نوع قرارداد

نقدی

2

CA

Cash

 

نسیه

CR

Credit

 

سلف

FW

Forward

 

کشف پریمیوم

PR

Premium

 

سلف موازی

PF

-

 

آتی

FU

Futures

 

اختیار معامله

OP

Option

 

بسته بندی رژیم باری

برق- بار پایه
 نقشه بشکه

1

B

Base Load Barrel

 

برق - اوج بار

P

Peak Load

 

برق - میان بار

M

Medium Load

 

برق - کم باری

L

Low Load

 

مکان تحویل

درب کارخانه / پست بلافصل نیروگاهی

2

Ex

Ex-Work

 

سایر نقاط

حروف انگلیسی AA -ZZ

-

با توجه به آخرین تعاریف ارائه شده اتاق تجارت بین الملل و مکان فیزیکی تحویل مندرج در اطلاعیه عرضه حسب مورد تعیین میشود

دوره تحویل

روزانه

1

D

Day

دسته بندی مذکور جهت کالای برق تعریف شده است و در ارتباط به سایر کالاها حسب مورد موضوعیت خواهد داشت

هفتگی

W

Week

ماهانه

M

Month

فصلی

S

Season

سالانه

Y

Year

تاریخ شروع تحویل

سال شروع تحویل

2

عدد از 0 -99

   

ماه شروع تحویل

2

عدد از 01 -12

   

روز شروع تحویل

2

عدد از 01-31

   
 

توضيحات:

در صورت عدم موضوعيت هر يك از عناوين فوق در مورد يك كالا يا اوراق بهادار مبتني بر كالا، از كاراكتر "صفر" استفاده مي شود. براي مثال در مورد كالاي برق، در قسمت توليد كننده، دو كاراكتر صفر (00) قرار می گیرد. در مورد قرارداد سلف نفت نيز در قسمت دوره تحويل يك كاراكتر صفر ( 0) قرار مي گيرد.

نماد معاملاتي فوق مربوط به كالاي انرژي الكتريكي (توان حقيقي) در رينگ معاملاتي داخلي با قرارداد سلف موازي بار پايه ماهانه با شروع تحويل آذر ماه سال 1391 می باشد.

 

توضيحات اختصاصي اوراق سلف موازي استاندارد نفت:

-براي قرارداد سلف نفت ريالي، اولين كاراكتر نماد D و براي قرارداد سلف نفت دلاري اولين كاراكتر نماد I خواهد بود. -"نام توليد كننده" در مورد قرارداد سلف نفت، شركت ملي نفت ايران (NIOC) مي باشد كه كد اختصاري اين شركت در نمادهاي معاملاتي سلف نفتي، NOخواهد بود. -"محل تحويل"، اوراق سلف نفتي مطابق اميدنامه پيشنهادي شركت مشاور، تعيين و اعلام مي گردد براي مثال در صورتي كه جزيره خارك محل تحويل باشد، كد اختصاري مزبور KH خواهد بود.

مثال:

KH0941101

PFB

DOINO

 

نماد معاملاتي فوق مربوط به قرارداد سلف نفت ريالي براي تحويل در جزيره خارك در تاريخ سررسيد 94/11/01 می باشد.

 

KH0941101

PFB

IOINO

 

نماد معاملاتي فوق مربوط به قرارداد سلف نفت دلاري براي تحويل در جزيره خارك در تاريخ سررسيد 94/11/01 می باشد. شايان ذكر است با توجه به محدوديت هاي شركت مديريت فناوري بورس تهران در اعمال نمادهاي قرارداد سلف موازي استاندارد نفت، هيات مديره بورس انرژي نماد "سمند9411" و "سمنر9411" را به ترتیب برای "قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت دلاری برای تحویل در بهمن 94" و "قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت ریالی برای تحویل در بهمن 94" تعیین نمود.

 

مصوبات هیئت مدیره شرکت بورس انرژی در ارتباط با معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی

  • "مصوبات اختصاصي بازار فيزيكي" روزهاي انجام معامله، ساعات شروع و پايان و تعداد جلسات رسمي معاملات:

ساعات 9:30 تا 12 روزهاي كاري به عنوان روزها و ساعات شروع و پايان جلسات رسمي معاملات تعيين گرديدند.

انواع سفارش ها به لحاظ شرايط قيمتي شامل دو نوع سفارش محدود (Limit Order) و سفارش با قيمت باز (Market Order) تعريف شده در ماده 18 دستورالعمل معاملات كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا تعيين گرديدند. از نظر اعتبار زماني سفارش نيز، سفارش روز (Day)، جلسه (Session) و سفارش مدت دار (Good Till Date) به شرط انقضاء در پايان هفته مطابق بند 2،1 و 4 ماده 20 دستورالعمل معاملات كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس انرژي تعيين گرديدند.

ورود سفارشات خارج از جلسه رسمي معاملات مجاز نمي باشد.

حق پذيرش كليه نيروگاه ها با ظرفيت نامي بزرگ تر مساوي 119 مگاوات معادل 50 میلیون ریال و سایر نیروگاه ها معادل 0/0007 ارزش برآوردی معاملات سالانه آنها با فرض 5000 ساعت تولید نیروگاه در سال و فروش آن با قیمت متوسط 400000 ریال مگاوات ساعت همچنین عرضه 30% ظرفیت نامی در بورس انرژی تعیین گردید. در مورد حق الدرج كالاهاي پذيرفته شده در بورس انرژي نيز با توجه به مشخص بودن ارزش معاملات سالانه شركت ها در بورس انرژي، مقدار اعلامي هيات مديره سازمان ( معادل 0/002 ارزش معاملات سالانه تا سقف 150 میلیون ریال) برای محاسبه حق الدرج مبنای عمل تعیین گردید. بر اساس تبصره 1 ماده 25 دستورالعمل ثبت و سپرده گذاري كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا و تسويه و پاياپاي در بورس انرژي، نرخ مركز مبادلات ارزي بانك مركزي به عنوان مرجع اعلام نرخ تسعير واحد پولي مبناي تسويه در نمادهاي رينگ بين المللي تعيين گرديد.

برای کالای برق سقف قیمت پایه معادل مجموع نرخ پايه آمادگي و سقف قيمت انرژي موجود در بازار برق شركت مديريت شبكه برق ايران تعيين گرديدند.

براي كالاي برق معاملات بدون محدوده نوسان در چهارچوب قوانين و مقررات وزارت نيرو تعيين گرديدند.

براي كالاي برق، حداقل حجم بسته قابل معامله در یک ساعت (واحد پایه تخصیص)، یک مگاوات ساعت، حداقل تغییر سفارش قیمت، 10 ریال تعیین گردیدند. حداقل خريد نيز معادل واحد پايه تخصيص تعيين شد. حداقل عرضه نيز معادل 5 درصد توان قابل عرضه دوره تحويل نيروگاه در بورس (مورد تائید شرکت مدیریت شبکه) تعیین گردید. حداكثر خريد براي مشتريان داراي كد خاص، توسط شركت مديريت شبكه برق تعيين شد.

براي كالاي برق، مطابق دستورالعمل معاملات كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس انرژي مراحل اول تا سوم ماده 47 دستورالعمل مذكور شامل مراحل پيش گشايش، گشايش و پيوسته تعيين گرديد. زمان بندي مراحل مذكور نيز به صورت زير تعيين شد:
ساعت 9:30 تا 10:00 مرحله پیش گشایش
ساعت 10:00 مرحله گشایش
ساعت 10:00 تا 12:00 مرحله پیوسته