با توجه به جلسه تفکیک فرآورده های نفتی  مورخ 14/2/1392 در سازمان بورس و اوراق بهادار کالا های قابل پذیرش در بورس انرژی بدین شرح اعلام شده است:

 

 • انواع نفت خام
 • انواع نفت سفید
 • نفت کوره و مازوت
 • انواع گازهای طبیعی
 • کلیه میعانات گازی
 • انواع گازوئیل
 • انواع نفتا
 • انواع بنزین
 • انواع سوخت جت
 • هیدروژن
 • گاز مایع
 • انواع زغال سنگ و زغال چوب
 • قطران
 • کلیه حلال ها
 • متانول
 • اتانول
 • آیزوریسایکل
 • آیزوفید ها
 • اکستراکت
 • انواع برش های سنگین
 • انواع لایت اند(Light End)
 
 

لازم به ذکر است در مورد سایر کالاهایی که در آینده جهت پذیرش در هریک از بورسها مطرح می گردند ملاک تصمیم گیری ماهیت ذاتی کالا می باشد و در صورتی که کالا های مورد بررسی ماهیت انرژی داشته باشند در بورس انرژی معامله خواهند شد.