تقویم اقتصادی
روز ساعت شاخص ها رقم قبلی رقم پیش بینی رقم اعلامی
دوشنبه
1395/1/16
04 آوریل 2016
00:00 تمام روز ؛ بانکهای چین تعطیل هستند.      
05:00 شاخص مجوز ساخت و ساز استرالیا -7.5% 2.1%  
05:00 شاخص خرده فروشی استرالیا 0.3% 0.4%  
05:00 شاخص آگهی های شغلی ANZ استرالیا -1.2%    
10:30 شاخص تغییرات بیکاری اروپا (اسپانیا) 2.2K 21.3k  
12:00 شاخص خرید مدیران بخش ساخت و ساز انگلیس 54.2 54.3  
12:00 شاخص ضریب اطمینان مصرف کنندگان اروپا 5.5 6.9  
12:30 شاخص نرخ بیکاری اروپا 10.3% 10.3%  
12:30 شاخص بهای تولید کنندگان اروپا -1.0% -0.5%  
17:30 شاخص سفارشات کارخانه ای آمریکا 1.6% -1.5%  
17:30 سخنرانی رییس بانک مرکزی کانادا      
سه شنبه
1395/1/17
05 آوریل 2016
00:00 احتمالی ؛ شاخص بهای موسسه GDT نیوزیلند -2.9%    
03:30 شاخص میانگین درآمد نقدی ژاپن 0.0% 0.2%  
05:00 شاخص تراز تجاری استرالیا -2.94B -2.55B  
07:15 حراج اوراق قرضه 10 ساله ژاپن -0.02|3.2    
08:00 اعلام نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا 2.00% 2.00%  
08:00 بیانیه بانک مرکزی استرالیا      
09:30 شاخص سفارشات کارخانه ای اروپا ( آلمان) -0.1% 0.5%  
11:30 شاخص خرید نهایی مدیران بخش خدمات اروپا 54.0 54.1  
12:00 شاخص خرید مدیران بخش خدمات انگلیس 52.7 53.9  
12:00 نشست کمیته سیاست مالی انگلیس      
12:30 شاخص خرده فروشی اروپا 0.4% 0.2%  
16:00 شاخص تراز تجاری کانادا -0.7B 0.9B  
16:00 شاخص تراز تجاری آمریکا -45.7B -46.3B  
17:00 شاخص خوشبینی اقتصادی آمریکا 46.8 47.7  
17:30 شاخص خرید مدیران غیرکارخانه ای آمریکا 53.4 54.1  
17:30 شاخص فرصتهای شغلی JOLTS آمریکا 5.54M 5.54M  
22:30 سخنرانی یکی از اعضای بانک مرکزی کانادا      
چهارشنبه
1395/1/18
06 آوریل 2016
05:15 شاخص خرید مدیران کارخانه ای کایکسین چین 51.2 51.4  
09:30 شاخص تولیدات صنعتی اروپا ( آلمان) 3.3% -1.8%  
10:30 سخنرانی یکی از اعضای بانک مرکزی استرالیا      
11:40 شاخص خرید مدیران بخش خرده فروشی اروپا 50.1    
17:30 شاخص خرید مدیران کانادا 53.4 55.6  
18:00 شاخص شاخص موجودی ذخایر نفتی سازمان انرژی آمریکا      
19:50 سخنرانی یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا      
21:30 بیانیه نشست بانک مرکزی آمریکا      
پنجشنبه
1395/1/19
07 آوریل 2016
00:00 *احتمالی ؛ سخنرای دراگی رییس بانک مرکزی اروپا      
00:00 احتمالی ؛ حراج اوراق قرضه 10 ساله اروپا (فرانسه) 0.63|1.6    
10:15 شاخص تراز تجاری اروپا (فرانسه) -3.7B -3.8B  
10:30 شاخص ذخایر ارزی خارجی سویس 571B    
11:00 شاخص بهای مسکن هالیفیکس انگلیس -1.4% 1.1%  
15:00 انتشار بیانیه سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا      
16:00 شاخص مدعیان بیمه بیکاری آمریکا 276K 271K  
16:00 شاخص مجوز ساختمان سازی کانادا -9.8% 2.3%  
18:00 شاخص ذخایر گازهای طبیعی آمریکا -25B    
22:30 شاخص مصرف کنندگان کارتهای اعتباری آمریکا 10.5B 15.2B  
جمعه
1395/1/20
08 آوریل 2016
01:00 سخنرانی یلن رییس بانک مرکزی آمریکا      
03:20 شاخص حساب جاری ژاپن 1.49T 1.57T  
03:45 سخنرانی یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا      
08:30 شاخص ضریب اطمینان مصرف کنندگان ژاپن 40.1 40.5  
09:15 شاخص نرخ بیکاری سویس 3.4% 3.5%  
09:30 شاخص تراز تجاری اروپا (آلمان) 18.9B 18.9B  
10:45 شاخص بهای مصرف کنندگان سویس 0.2% 0.3%  
12:00 شاخص تولیدات کارخانه ای آمریکا 0.7% -0.1%  
12:00 شاخص تراز تجاری کالاهای انگلیس -10.3B -10.1B  
15:45 شاخص شروع خانه سازی کانادا 213K 215K  
16:00 شاخص تغییرات اشتغال کانادا -2.3K    
16:00 شاخص نرخ بیکاری کانادا 7.3%    
17:30 شاخص موجودی انبارهای عمده فروشی آمریکا 0.3% -0.3%