Energy

 

آنالیز شمش و تختال های عرضه شده در بورس کالا  

توضیحات:درصد آنالیز شیمیائی شمش 5sp(ذوب آهن اصفهان)

 

S

P

Mn

Si

C

Max 0.050

Max0.040

0.5-0.8

0.15-0.30

0.28-0.37

 

توضیحات:درصد آنالیز شیمیائی شمش 5SP(فولاد خوزستان)

 

N(PPM)

 

S

P

Mn

Si

C

عناصر

MAX110

Max0.04

Max0.04

0.50-0.8

0.15-0.30

0.28-0.37

درصد

 

در صورت تمایل خریدار و موافقت کتبی فروشنده، آنالیز با پرداخت هزینه های اضافه به دو گزینه زیر قابل تغییر می باشد.

 

N(PPM)

p

s

mn

si

c

عناصر

گزینه

Max120

Max0.045

Max0.045

1.40-1.65

0.35-0.55

0.31-0.38

درصد

یک

Max90

Max0.045

Max0.045

0.55-080

0.15-0.40

0.14-0.20

درصد

دو

 

توضیحات:درصد آنالیز شیمیائی تختال C(فولاد خوزستان)

 

N(PPM)

AL

S

P

Mn

Si

C

عناصر

MAX110

0.02-0.08

≤0.04

≤0.04

≤0.80

≤0.3

≤0.17

درصد

 

توضیحات:درصد آنالیز شیمیائی تختال C(فولاد هرمزگان)

 

گروه

%C

%Si

%Mn

%P

%S

%Al

C

max

0.17

0.35

0.9

0.025

0.025

0.07

min

0.1

0.001

0.4

0.001

0.001

0.015