کالاهای صنعتی و معدنی پذیرفته شده در شرکت بورس کالای ایران

گروه اصلی

زیر گروه  اصلی

ردیف

زیر گروه فرعی

گروه فولاد

مقاطع طولی

1

تیرآهن

2

میلگرد

3

ناودانی

4

نبشی

5

سیم فولادی

6

لوله و پروفیل

7

میلگردهای صنعتی

مقاطع تخت

1

ورق گرم

2

ورقسرد

3

ورق گالوانیزه

4

ورق قلع اندود

5

ورق رنگی

6

تسمه پهن فولادی

7

تسمه باریک فولادی

شمش ها

1

اسلب

2

بلوم و بیلت

3

شمش چدن

قراضه

1

ضایعات سنگین بارHMS1

2

ضایعات سنگین بار ویژهHMS1

3

ضایعات سبک با ضخامتهای پائینHMS2

4

  ضایعات سبک مخلوط (فله)HMS3

گروه آلومینیوم

شمش ها

1

شمش آلومینیوم

2

اسلب آلومینیوم

3

بیلت آلومینیوم

4

تی بار آلومینیوم

مقاطع

1

مفتول

2

ورق

گروه مس

کاتد مس

1

کاتد مس

اسلب مس

2

اسلب مس

مفتول مس

3

مفتول مس

بیلت مس

4

بیلت  مس

ورق مس

5

ورق مس

مس کم عیار

1

مس کم عیار

2

مس سرباره گرانوله

3

مس سرباره کنورتور

4

مس سرباره ریورب

5

اکسید مس

6

مسباره

گروه روی

شمش  روی

1

شمش روی

گروه سرب

شمش سرب

1

شمش سرب

گروه فلزات گرانبها

طلا

1

طلا

نقره

2

نقره

گروه نیکل

شمش نیکل

1

شمش نیکل

پلت نیکل

2

پلت نیکل

گروه  مواد صنعتی،معدنی

کک

1

کک

سولفور مولیبدن

2

سولفور مولیبدن

کنستانتره فلزات گرانبها

3

کنستانتره فلزات گرانبها

سیمان

4

سیمان

سنگ آهن

5

دانه بندی

جمع کل کالاهای صنعتی و معدنی پذیرش شده

23 زیرگروه اصلی

49  زیرگروه فرعی

جمع کل کالاهای پذیرش شده

49  زیرگروه اصلی

167 زیرگروه فرعی