Energy

 

تعریف قرارداد­های آتی (future contracts)

قرارداد آتي قراردادي است كه فروشنده  بر اساس آن متعهد می­شود در سررسيد معين، مقدار معيني از کالای مشخص را به قيمتي كه الان تعيين می­كنند، بفروشد و در مقابل طرف ديگر قرارداد متعهد می­شود آن کالا را با آن مشخصات، خريداري كند. در این قراردادها، براي جلوگيري از امتناع طرفين از انجام قرارداد، طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد می­شوند مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد اتاق پاياپاي بگذارند و متعهد می­شوند متناسب با تغيرات قيمت آتي، وجه تضمين را تعديل كنند و اتاق پاياپاي بورس کالا از طرف آنان وكالت دارد متناسب با تغييرات، بخشي از وجه تضمين هر يک از طرفين را به عنوان اباحه تصرف در اختيار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سر رسيد با هم تسويه كنند.

 

 

آشنایی  با قرار داد آتی زیره سبز

آشنایی قرار داد آتی کنجاله سویا