صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

مراحل صدور واحد های سرمایه گذاری:

 

شماره حساب صندوق جهت واریز وجه پذیره نویسی:

 

شماره حساب: 1-22210222-819-864 بانک سامان شعبه بورس کالا

به نام صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

شبا:  IR870560086481922210222001

 

مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق

 

مدیریت حرفه‌ای:برخورداری از کارشناسان حرفه­ای و مورد تایید سازمان بورس که فرد با سرمایه­ گذاری در این صندوق‌ها قادر است با کمترین هزینه از مدیریت حرفه‌ای بهره ببرد.

-  شفافیت اطلاعاتی صندوق و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار روی آن­ها

-  متنوع سازی: صندوق با سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی از صنایع مختلف، اوراق مشارکت و صکوک ترکیب دارایی‌های صندوق را متنوع می‌سازند که موجب کسب بازدهی با ریسک کمتر می‌شود.

-   انعطاف پذیری: سرمایه گذار به راحتی و با صرف کمترین هزینه در هرزمان می‌تواند مبلغی را از صندوق برداشت و یا به آن اضافه نماید.

ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه:

 

ترکیب دارایی‌های صندوق مشترک مبین سرمایه:

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام کوچک است و در طول عمر صندوق، نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود.

 

شرح

نسبت از کل دارایی های صندوق

سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول و بازار دوم فرابورس

حداقل 70% از دارایی‌های صندوق

١- سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف یک ناشر 
١-١- پذیرفته شده در بورس تهران 
٢-١- پذیرفته شده در فرابورس ایران 
٢- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در یک صنعت 
٣- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم  فرابورس 
٤- سهام و حق تقدم و واحدهای سرمایه گذاری

*صندوق‌های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 10% از داراییهای صندوق 
حداکثر 5% از داراییهای صندوق

حداکثر 30% از داراییهای صندوق
حداکثر 20% از داراییهای صندوق 
حداکثر ٥% از داراییهای صندوق

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت

حداکثر 30% از داراییهای صندوق

 

با ما تماس بگیرید:

چند نکته:

  • کارمزدهای صدور و ابطال صندوق در زمان فعالیت خود نصف کارمزدهای معمول دیگر صندوق‌های سرمایه گذاری می‌باشد.
  • هر سرمایه‌گذار حداقل ١0واحد سرمایه‌گذاری (هر واحد به مبلغ 1میلیون ریال) و حداکثر10000 واحد سرمایه ­گذاری خواهد بود.
  • وجه واریزی در سیستم بانکی می‌بایست به نام سرمایه‌گذار متقاضی دریافت گواهی واحدها ثبت شده باشد