تحلیل  بنیادی

 

 

 انواع روشهای تحلیل در بازار سرمایه

 

•تحلیل فنی (تکنیکال)
•تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
 

منبع: سایت Investopedia

دریافت فایل