تعداد نتایج : 125     صفحه : 1 از 7
عنوان خبر تاریخ خبر

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397

شنبه 20 مرداد 1397

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

دو شنبه 9 بهمن 1396

تغییر نرخ‏ تامین وجه شرکت‌های توزیع نیروی برق در بازار برق بورس انرژی ایران

دو شنبه 24 مهر 1396

اطلاعیه تغییر ساعات آغاز و پایان دوره‏‌های مختلف مصرف برق از دی تا اسفند ماه 1396

چهار شنبه 19 مهر 1396

تخصیص منابع مالی جدید شرکت های توزیع نیروی برق

سه شنبه 14 شهریور 1396

"اطلاعیه در خصوص نحوه ثبت سفارش در نمادهای معاملاتی قراردادهای سلف موازی استاندارد برق ویژه مصرف‌کنندگان نهایی وشرکتهای خرده‌فروشی برق (بازار مصرفکنندگان بزرگ) "

چهار شنبه 1 شهریور 1396

"اطلاعیه بسیار مهم در خصوص مالیات بر ارزش افزوده معاملات مصرفکنندگان بزرگ برق در بازارهای فیزیکی و مشتقه"

چهار شنبه 1 شهریور 1396

" تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در مرداد ماه سال 96 "

سه شنبه 17 مرداد 1396

تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک

سه شنبه 17 مرداد 1396

تخصیص منابع مالی جدید شرکت های توزیع نیروی برق

یک شنبه 1 مرداد 1396

" تغییرات و اصلاحات انجام شده در مشخصات "قرارداد سلف موازی استاندارد" برق

چهار شنبه 31 خرداد 1396

اطلاعیه برای مصرف‌کنندگان بزرگ برق

دو شنبه 25 اردیبهشت 1396

قیمت مبنا در بازار فیزیکی

شنبه 23 اردیبهشت 1396

مراحل لازم و روند نمای اجرایی صدور کد معاملاتی

شنبه 23 اردیبهشت 1396

ساعات آغاز و پایان دوره های مصرف برق

چهار شنبه 30 فروردین 1396

تخصیص منابع مالی جدید شرکت های توزیع نیروی برق

یک شنبه 22 اسفند 1395

نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک

سه شنبه 17 اسفند 1395

ساعات آغاز و پایان دوره های مصرف برق

یک شنبه 1 اسفند 1395

واریز اعتبار به حساب شرکت های توزیع

چهار شنبه 20 بهمن 1395

بر اساس دستور وزیر نیرو قراردادهای دوجانبه نیروگاه‌های دولتی با شرکت‌های توزیع لغو شد

یک شنبه 10 بهمن 1395

Page 1 of 7