تعداد نتایج : 32     صفحه : 1 از 2
عنوان خبر تاریخ خبر

شرایط صدور مجوز دسترسی به سامانه معاملات برخط قراردادهای آتی

دو شنبه 20 بهمن 1393

فرآیند اخذ مجوز دسترسی به سامانه معاملات برخط قراردادهای آتی

دو شنبه 20 بهمن 1393

تغییر در شرایط اخذ کد معاملاتی قراردادهای آتی

دو شنبه 20 بهمن 1393

ﻛﺎﻫﺶ وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗﻲ

سه شنبه 19 اسفند 1393

تغییر ساعت شروع و خاتمه جلسه معاملاتی در ایام نوروز1394

دو شنبه 25 اسفند 1393

خلع سلاح دلالان ارزی

چهار شنبه 26 فروردین 1394

کاهش وجه تضمین قرارداد آتی

دو شنبه 14 اردیبهشت 1394

راه اندازی قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 1394

یک شنبه 20 اردیبهشت 1394

فرآیند تحویل قراردادهای آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت ماه 94

دو شنبه 21 اردیبهشت 1394

فرآیند اخد کد معاملاتی برخط آتی سکه طلا

دو شنبه 28 اردیبهشت 1394

بورس آتی ارز راه‌اندازی می‌شود

سه شنبه 29 اردیبهشت 1394

راه اندازی قراردادهای آتی زیره سبز تحویل شهریور ماه 94

شنبه 16 خرداد 1394

راه اندازي قرارداد آتي كنجاله سويا، تحويل شهريور ماه 1394

شنبه 16 خرداد 1394

کاهش وجه تضمین قرارداد آتی

چهار شنبه 14 مرداد 1394

از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شد ؛ راه اندازی بورس آتی ارز در بورس کالای ایران

چهار شنبه 14 مرداد 1394

افزایش وجه تضمین اولیه قر ارداد های آتی

دو شنبه 9 شهریور 1394

راه اندازي قرارداد آتي سكه طلا، تحويل ارديبهشت ماه 1395

چهار شنبه 18 شهریور 1394

تغییر شرایط و فرآیند صدور مجوز دسترسی به سامانه معاملاتی برخط قراردادهای آتی

چهار شنبه 15 مهر 1394

تغییر ساعات جلسه معاملاتی قراردادهای آتی

یک شنبه 26 مهر 1394

کاهش وجه تضمین اولیه قرارداد های آتی سکه طلا

یک شنبه 26 مهر 1394

Page 1 of 2