مجوزهای کارگزاری

  • معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران
  • معاملات بر خط اوراق بهادار
  • مرکز تماس تلفنی اوراق بهادار
  • مشاوره عرضه و پذیرش اوراق بهادار در بورس و فرابورس
  • پذیرش دارایی های فکری در فرابورس ایران
  • معاملات فرآورده های نفتی و پتروشیمی، فلزی، سیمان و کشاورزی در بورس کالای ایران
  • مشاوره عرضه و پذیرش در بورس کالای ایران
  • مرکز تماس تلفنی بورس کالای ایران
  • معاملات آتی سکه
  • معاملات بورس انرژی ایران