تعداد نتایج : 15   صفحه : 1 از 1
عنوان تحلیل تاریخ تحلیل

نمودار قیمت جهانی پلی وینیل کلراید (PVC)

دو شنبه 25 بهمن 1395

نمودار قیمت جهانی پلی اتیلن ترفتالات (PET)

دو شنبه 25 بهمن 1395

نمودار قیمت جهانی اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)

دو شنبه 25 بهمن 1395

نمودار قیمت جهانی پلی اتیلن سبک فیلم (ldpe_film_-_lldpe_film)

دو شنبه 25 بهمن 1395

نمودار قیمت جهانی اپوکسی رزین (epoxy_resins)

دو شنبه 25 بهمن 1395

نمودار قیمت جهانی پی وی سی گرید لوله (pipe_grade)

دو شنبه 25 بهمن 1395

نمودار قیمت جهانی پلی کربنات (Pc)

دو شنبه 25 بهمن 1395

نمودار قیمت جهانی پلی اتیلن سنگین فیلم و تزریقی (hd_film-_bl-_injection)

دو شنبه 25 بهمن 1395

نمودار قیمت جهانی پلی استایرن انبساطی (EPS)

دو شنبه 25 بهمن 1395

نمودار قیمت جهانی پلی پروپیلن(PP)

دو شنبه 25 بهمن 1395

نمودار قیمت جهانی استایرن بوتادین رابر (SBR)

دو شنبه 25 بهمن 1395

نمودار قیمت جهانی استایرن (styrene)

دو شنبه 25 بهمن 1395

نمودار قیمت جهانی پلی بوتادین رابر (PBR)

دو شنبه 25 بهمن 1395

نمودار قیمت جهانی پلی استایرن معمولی و مقاوم (GPPS و HIPS)

دو شنبه 25 بهمن 1395

نمودار قیمت جهانی منومر وینیل استات (VAM) سوم فوریه 2017

دو شنبه 25 بهمن 1395

Page 1 of 1