قیمت بازار محصولات پتروشیمی

قیمت روز محصولات پتروشیمی در تاریخ 96.11.23


دو شنبه 23 بهمن 1396   سرویس
قیمت روز محصولات پتروشیمی در تاریخ 96.11.23

قیمت محصولات پتروشیمی

قیمت ها صرفا جهت اطلاع تولیدکنندگان گردآوری و منتشر می شود.

گروه پلیمری گرید کاربرد تولید کننده قیمت (ریال) تاریخ 
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی بندر امام    59,700 96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم جم     60,600 96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5   باختر    60,400 96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم مارون    60,400 96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم مهر    60,450 96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم ایلام    60,300 96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 فیلم آریا ساسول    61,200 96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی جم    61,100 96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی مارون  -  96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی باختر-کرمانشاه    61,200 96.11.23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم بندر امام    59,600 96.11.23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0200 فیلم بندر امام    58,300 96.11.23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم آریا ساسول    58,000 96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی جم    57,500 96.11.23
  52518 Off        55,200 96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی بندرامام  -  96.11.23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H فیلم امیرکبیر    55,200 96.11.23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D فیلم امیرکبیر    57,500 96.11.23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420k فیلم امیرکبیر  -  96.11.23
پلی اتیلن سبک  2102 فیلم لاله  -  96.11.23
  2102 Off1        57,000 96.11.23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم لاله  -  96.11.23
  2100 Off1      -  96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200   ایلام  -  96.11.23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) LLD22402 Off   پتروشیمی مهاباد   -  96.11.23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) LLD22402   پتروشیمی مهاباد     58,200 96.11.23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA   امیر کبیر  -  96.11.23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA   اراک  -  96.11.23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22B02 off   پتروشیمی مهاباد     57,600 96.11.23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403   لرستان  -  96.11.23
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402   پتروشیمی مهاباد  -  96.11.23
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 0209   تبریز  -  96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3   جم  -  96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 Jam Kaf   جم  -  96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ امیرکبیر  -  96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله شازند اراک    70,500 96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 Jam   جم  -  96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 Bandar   بندر امام  -  96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 Amir kaf   امیر کبیر  -  96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 Arak kaf   اراک    69,700 96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 Bandar kaf   بندر امام  -  96.11.23
پلی پروپیلن نساجی Z30G   مارون  -  96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE 100   مارون  -  96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE100 Maroun kaf   مارون  -  96.11.23
پلی پروپیلن  V30G نساجی مارون  -  96.11.23
پلی پروپیلن  Z30s نساجی مارون     69,600 96.11.23
پلی پروپیلن  C30s نساجی مارون  -  96.11.23
پلی پروپیلن  Z30s Ar نساجی اراک     69,600 96.11.23
پلی پروپیلن  V30s نساجی مارون     69,600 96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی تبریز  -  96.11.23
  3840 Off1      -  96.11.23
پلی استایرن 7240 مقاوم تبریز  -  96.11.23
پلی استایرن 1540 معمولی تبریز  -  96.11.23
پلی استایرن 1551 معمولی پارس  -  96.11.23
پلی اتیلن ترفتالات 781 بطری تندگویان    63,800 96.11.23
پلی اتیلن ترفتالات 785 بطری تندگویان    65,500 96.11.23
پلی اتیلن ترفتالات 821 بطری تندگویان  -  96.11.23
پلی اتیلن ترفتالات 825 بطری تندگویان  -  96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA تزریقی تبریز  -  96.11.23
پلی پروپیلن 525 فیلم جم  -  96.11.23
پلی پروپیلن 552R Jam   جم    80,000 96.11.23
پلی پروپیلن 552R Arak Kaf   اراک    77,100 96.11.23
پلی پروپیلن 552R Arak   اراک    74,600 96.11.23
پلی پروپیلن 552 Maroun   مارون    62,000 96.11.23
پلی پروپیلن 510L Jam نساجی جم  -  96.11.23
پلی پروپیلن 510L Jam kaf   جم  -  96.11.23
پلی پروپیلن 510L Navid   نوید زرشیمی  -  96.11.23
پلی پروپیلن 550J Jam نساجی جم    60,000 96.11.23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن(ABS) 10733   گلپایگان-قائد بصیر  -  96.11.23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن(ABS) 10720   گلپایگان-قائد بصیر  -  96.11.23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن(ABS) 10417   گلپایگان-قائد بصیر  -  96.11.23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن(ABS) 10415   گلپایگان-قائد بصیر  -  96.11.23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40maron   مارون  -  96.11.23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60      -  96.11.23
پلی پروپیلن 548R شیمیایی جم  -  96.11.23
پلی پروپیلن RP340 شیمیایی جم  -  96.11.23
پلی پروپیلن 440G شیمیایی جم  -  96.11.23
پلی پروپیلن 440J شیمیایی جم  -  96.11.23
پلی پروپیلن 440L شیمیایی جم  -  96.11.23
پلی پروپیلن(pp) MR230   مارون  -  96.11.23
پلی پروپیلن(pp) ZR230   نوید زرشیمی  109,500 96.11.23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N40   گلپایگان-قائد بصیر  -  96.11.23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50   گلپایگان-قائد بصیر  -  96.11.23
پلی پروپیلن  332C شیمیایی نوید زرشیمی    68,000 96.11.23
پلی پروپیلن  332L شیمیایی نوید زرشیمی  -  96.11.23
پلی اتیلن 5218 تزریقی تبریز    73,000 96.11.23
پلی وینیل کلراید PVC S65 Ghadir   غدیر  -  96.11.23
پلی وینیل کلراید PVC S65 Arvand   اروند     66,400 96.11.23
پلی وینیل کلراید PVC S65 Bandar   بندر امام    67,500 96.11.23
پلی وینیل کلراید PVC S65 Abadan   آبادان    67,000 96.11.23
پلی وینیل کلراید PVC S65 Ghadir kaf   غدیر  -  96.11.23
پلی وینیل کلراید PVC S65 Arvand kaf   اروند  -  96.11.23
پلی وینیل کلراید PVC S65 Bandar kaf   بندر امام  -  96.11.23
پلی وینیل کلراید PVC S65 Abadan kaf   آبادان  -  96.11.23
پلی وینیل کلراید PVC S70 Bandar   بندر امام  -  96.11.23
پلی وینیل کلراید PVC S70 Abadan   آبادان    46,200 96.11.23
پلی وینیل کلراید PVC S70 Bandar kaf   بندر امام    45,600 96.11.23
پلی وینیل کلراید PVC S70 Abadan kaf   آبادان    46,000 96.11.23
پلی وینیل کلراید PVC S57 Abadan   آبادان  -  96.11.23
پلی وینیل کلراید PVC S57 Ghadir   غدیر    45,200 96.11.23
پلی وینیل کلراید PVC S57 Abadan kaf   آبادان    44,600 96.11.23
پلی وینیل کلراید PVC S57 Ghadir kaf   غدیر    45,000 96.11.23
پلی وینیل کلراید PVC S60 Bandar   بندر امام  -  96.11.23
پلی وینیل کلراید PVC S60 Bandar kaf   بندر امام  -  96.11.23
  EX5 Marun Off1   مارون  -  96.11.23
  EX5 Marun Off2   مارون  -  96.11.23
  EX5 Jam Off1   جم  -  96.11.23
  EX5 Jam Off2   جم  -  96.11.23
  5110 Off1      -  96.11.23
  5110 Off2      -  96.11.23
  6020      -  96.11.23
کوپلیمر وینیل استات 620      -  96.11.23
  Bl3 Jam Off1   جم  -  96.11.23
  Bl3 Jam Off2   جم  -  96.11.23
  Bl3 Marun Off2   مارون  -  96.11.23
  Bl3 Bakhtar Off1   باختر  -  96.11.23
پلی استایرن  EPS 200 انبساطی تبریز  -  96.11.23
پلی استایرن  EPS 300 انبساطی تبریز  -  96.11.23
پلی استایرن  EPS 400 انبساطی تبریز  -  96.11.23
  510L Arak   اراک  -  96.11.23
پلی اتیلن سنگین 5620 تزریقی شازند  -  96.11.23
  Absn50      -  96.11.23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS150   تبریز  -  96.11.23
پلی اتیلن سبک Lale 1922 تزریقی لاله  -  96.11.23
پلی اتیلن سبک 1922 Arya تزریقی آریا ساسول  -  96.11.23
  MR1600      -  96.11.23
  J740      -  96.11.23
  R200      -  96.11.23
پلی اتیلن سبک 2004Tc فیلم لاله  -  96.11.23
  3202      -  96.11.23
  3713      -  96.11.23
پلی اتیلن سنگین BL4 jam بادی جم  -  96.11.23
  EX3 Off1      -  96.11.23
پلی اتیلن سبک  220Kj خطی    -  96.11.23
  R40 Arak   اراک  106,000 96.11.23
  60      110,000 96.11.23
پلی اتیلن سنگین EX5 Jam Kaf فیلم جم  -  96.11.23
پلی اتیلن سنگین EX5 Amir فیلم امیرکبیر  -  96.11.23
پلی اتیلن سبک 209 Tabriz خطی تبریز  -  96.11.23
پلی پروپیلن 1102l Rejal نساجی رجال  -  96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 تزریقی جم  -  96.11.23
پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040 تزریقی    -  96.11.23
  60511      -  96.11.23
  روغن DOP      -  96.11.23
پلی اتیلن سبک  22501 kg off خطی پتروشیمی جم  -  96.11.23
پلی اتیلن سبک  22402 off خطی پتروشیمی مهاباد  -  96.11.23
پلی پروپیلن Z30S Mar Kaf نساجی پتروشیمی مارون  -  96.11.23
پلی پروپیلن ZR230 Kaf شیمیایی نوید زرشیمی  -  96.11.23

جهت مشاهده آرشیو قیمت‌ها، اینجا را کلیک کنید

شما می توانید جهت خرید یا اطلاع از آخرین شرایط و اطلاعات مربوط به نحوه خرید کالا در بورس کالای ایران و یا ثبت نام در سایت بهین یاب با شماره 42972 - 021 داخلی 221 و 222 و 223 و 224 تماس حاصل فرمایید. ضمنا جهت دریافت آخرین اخبار معاملات محصولات پتروشیمی و شیمیایی در بورس کالای ایران ما را در تلگرام دنبال کنید. 

دو شنبه 23 بهمن 1396


به اشتراک بگذارید : به اشتراک گذاری در LinkedIn به اشتراک گذاری در facebook به اشتراک گذاری در twitter به اشتراک گذاری در google+ به اشتراک گذاری در تلگرام ارسال ایمیلنظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد