قیمت بازار محصولات پتروشیمی

قیمت روز محصولات پتروشیمی در تاریخ 96.04.17


شنبه 17 تیر 1396   سرویس
قیمت روز محصولات پتروشیمی در تاریخ 96.04.17

 

قیمت محصولات پتروشیمی

قیمت ها صرفا جهت اطلاع تولیدکنندگان گردآوری و منتشر می شود.

جهت مشاهده آرشیو قیمت‌ها، اینجا را کلیک کنید
 

ردیف گروه پلیمری گرید کاربرد تولید کننده قیمت (ریال) تاریخ 
1 پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی بندر امام    40,400 96.04.17
2 پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم جم    42,200 96.04.17
3 پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5   باختر    40,000 96.04.17
4 پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم مارون    40,000 96.04.17
5 پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم مهر    43,300 96.04.17
6 پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم ایلام    43,000 96.04.17
7 پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 فیلم آریا ساسول    42,500 96.04.17
8 پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی جم    44,300 96.04.17
9 پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی مارون    44,800 96.04.17
10 پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی باختر-کرمانشاه    41,400 96.04.17
11 پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم بندر امام    49,800 96.04.17
12 پلی اتیلن سبک (LDPE) 0200 فیلم بندر امام    44,500 96.04.17
13 پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم آریا ساسول    44,100 96.04.17
14 پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی جم    40,500 96.04.17
15   52518 Off      -  96.04.17
16 پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی بندرامام    51,700 96.04.17
17 پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H فیلم امیرکبیر    44,400 96.04.17
18 پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D فیلم امیرکبیر  -  96.04.17
19 پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420k فیلم امیرکبیر  -  96.04.17
20 پلی اتیلن سبک  2102 فیلم لاله    43,750 96.04.17
21   2102 Off1      -  96.04.17
22 پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم لاله    48,800 96.04.17
23   2100 Off1      -  96.04.17
24 پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200   ایلام    41,700 96.04.17
25 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) LLD22402 Off   پتروشیمی مهاباد   -  96.04.17
26 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) LLD22402   پتروشیمی مهاباد     44,700 96.04.17
27 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA   امیر کبیر  -  96.04.17
28 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA   اراک    42,900 96.04.17
29 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22B02 off   پتروشیمی مهاباد   -  96.04.17
30 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22403   لرستان  -  96.04.17
31 پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402   پتروشیمی مهاباد  -  96.04.17
32 پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 0209   تبریز  -  96.04.17
33 پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3   جم  -  96.04.17
34 پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 Jam Kaf   جم  -  96.04.17
35 پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ امیرکبیر    48,300 96.04.17
36 پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله شازند اراک    47,500 96.04.17
37 پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 Jam   جم  -  96.04.17
38 پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 Bandar   بندر امام  -  96.04.17
39 پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 Amir kaf   امیر کبیر    48,100 96.04.17
40 پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 Arak kaf   اراک    47,000 96.04.17
41 پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 Bandar kaf   بندر امام  -  96.04.17
42 پلی پروپیلن نساجی Z30G   مارون  -  96.04.17
43 پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE 100   مارون  -  96.04.17
44 پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE100 Maroun kaf   مارون    45,500 96.04.17
45 پلی پروپیلن  V30G نساجی مارون  -  96.04.17
46 پلی پروپیلن  Z30s نساجی مارون     46,500 96.04.17
47 پلی پروپیلن  C30s نساجی مارون     46,000 96.04.17
48 پلی پروپیلن  Z30s Ar نساجی اراک  -  96.04.17
49 پلی پروپیلن  V30s نساجی مارون    47,500 96.04.17
50 پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی تبریز  -  96.04.17
51   3840 Off1      -  96.04.17
52 پلی استایرن 7240 مقاوم تبریز    55,300 96.04.17
53 پلی استایرن 1540 معمولی تبریز    50,500 96.04.17
54 پلی استایرن 1551 معمولی پارس  -  96.04.17
55 پلی اتیلن ترفتالات 781 بطری تندگویان    40,800 96.04.17
56 پلی اتیلن ترفتالات 785 بطری تندگویان    40,200 96.04.17
57 پلی اتیلن ترفتالات 821 بطری تندگویان    42,150 96.04.17
58 پلی اتیلن ترفتالات 825 بطری تندگویان  -  96.04.17
59 پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA تزریقی تبریز  -  96.04.17
60 پلی پروپیلن 525 فیلم جم  -  96.04.17
61 پلی پروپیلن 552R Jam   جم  -  96.04.17
62 پلی پروپیلن 552R Arak Kaf   اراک  -  96.04.17
63 پلی پروپیلن 552R Arak   اراک  -  96.04.17
64 پلی پروپیلن 552 Maroun   مارون    44,500 96.04.17
65 پلی پروپیلن 510L Jam نساجی جم    44,800 96.04.17
66 پلی پروپیلن 510L Jam kaf   جم  -  96.04.17
67 پلی پروپیلن 510L Navid   نوید زرشیمی  -  96.04.17
68 پلی پروپیلن 550J Jam نساجی جم    45,800 96.04.17
69 اکریلونیتریل بوتادین استایرن(ABS) 10733   گلپایگان-قائد بصیر  -  96.04.17
70 اکریلونیتریل بوتادین استایرن(ABS) 10720   گلپایگان-قائد بصیر    80,500 96.04.17
71 اکریلونیتریل بوتادین استایرن(ABS) 10417   گلپایگان-قائد بصیر  -  96.04.17
72 اکریلونیتریل بوتادین استایرن(ABS) 10415   گلپایگان-قائد بصیر    80,500 96.04.17
73 پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40maron   مارون  -  96.04.17
74 پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60      -  96.04.17
75 پلی پروپیلن 548R شیمیایی جم    51,500 96.04.17
76 پلی پروپیلن RP340 شیمیایی جم    52,500 96.04.17
77 پلی پروپیلن 440G شیمیایی جم  -  96.04.17
78 پلی پروپیلن 440J شیمیایی جم  -  96.04.17
79 پلی پروپیلن 440L شیمیایی جم    50,700 96.04.17
80 پلی پروپیلن(pp) MR230   مارون  -  96.04.17
81 پلی پروپیلن(pp) ZR230   نوید زرشیمی  -  96.04.17
82 اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N40   گلپایگان-قائد بصیر  -  96.04.17
83 اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50   گلپایگان-قائد بصیر     76,900 96.04.17
84 پلی پروپیلن  332C شیمیایی نوید زرشیمی     66,000 96.04.17
85 پلی پروپیلن  332L شیمیایی نوید زرشیمی    51,200 96.04.17
86 پلی اتیلن 5218 تزریقی تبریز  -  96.04.17
87 پلی وینیل کلراید PVC S65 Ghadir   غدیر  -  96.04.17
88 پلی وینیل کلراید PVC S65 Arvand   اروند  -  96.04.17
89 پلی وینیل کلراید PVC S65 Bandar   بندر امام  -  96.04.17
90 پلی وینیل کلراید PVC S65 Abadan   آبادان  -  96.04.17
91 پلی وینیل کلراید PVC S65 Ghadir kaf   غدیر  -  96.04.17
92 پلی وینیل کلراید PVC S65 Arvand kaf   اروند  -  96.04.17
93 پلی وینیل کلراید PVC S65 Bandar kaf   بندر امام  -  96.04.17
94 پلی وینیل کلراید PVC S65 Abadan kaf   آبادان  -  96.04.17
95 پلی وینیل کلراید PVC S70 Bandar   بندر امام  -  96.04.17
96 پلی وینیل کلراید PVC S70 Abadan   آبادان  -  96.04.17
97 پلی وینیل کلراید PVC S70 Bandar kaf   بندر امام  -  96.04.17
98 پلی وینیل کلراید PVC S70 Abadan kaf   آبادان  -  96.04.17
99 پلی وینیل کلراید PVC S57 Abadan   آبادان  -  96.04.17
100 پلی وینیل کلراید PVC S57 Ghadir   غدیر  -  96.04.17
101 پلی وینیل کلراید PVC S57 Abadan kaf   آبادان  -  96.04.17
102 پلی وینیل کلراید PVC S57 Ghadir kaf   غدیر  -  96.04.17
103 پلی وینیل کلراید PVC S60 Bandar   بندر امام  -  96.04.17
104 پلی وینیل کلراید PVC S60 Bandar kaf   بندر امام  -  96.04.17
105   EX5 Marun Off1   مارون  -  96.04.17
106   EX5 Marun Off2   مارون  -  96.04.17
107   EX5 Jam Off1   جم  -  96.04.17
108   EX5 Jam Off2   جم  -  96.04.17
109   5110 Off1      -  96.04.17
110   5110 Off2      -  96.04.17
111   6020      -  96.04.17
112 کوپلیمر وینیل استات 620      -  96.04.17
113   Bl3 Jam Off1   جم  -  96.04.17
114   Bl3 Jam Off2   جم  -  96.04.17
115   Bl3 Marun Off2   مارون  -  96.04.17
116   Bl3 Bakhtar Off1   باختر  -  96.04.17
117 پلی استایرن  EPS 200 انبساطی تبریز  -  96.04.17
118 پلی استایرن  EPS 300 انبساطی تبریز  -  96.04.17
119 پلی استایرن  EPS 400 انبساطی تبریز  -  96.04.17
120   510L Arak   اراک  -  96.04.17
121 پلی اتیلن سنگین 5620 تزریقی شازند     67,500 96.04.17
122   Absn50      -  96.04.17
123 اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS150   تبریز    90,000 96.04.17
124 پلی اتیلن سبک Lale 1922 تزریقی لاله  -  96.04.17
125 پلی اتیلن سبک 1922 Arya تزریقی آریا ساسول  -  96.04.17
126   MR1600      -  96.04.17
127   J740      -  96.04.17
128   R200      -  96.04.17
129 پلی اتیلن سبک 2004Tc فیلم لاله  -  96.04.17
130   3202      -  96.04.17
131   3713      -  96.04.17
132 پلی اتیلن سنگین BL4 jam بادی جم  -  96.04.17
133   EX3 Off1      -  96.04.17
134 پلی اتیلن سبک  220Kj خطی    -  96.04.17
135   R40 Arak   اراک  -  96.04.17
136   60      -  96.04.17
137 پلی اتیلن سنگین EX5 Jam Kaf فیلم جم  -  96.04.17
138 پلی اتیلن سنگین EX5 Amir فیلم امیرکبیر  -  96.04.17
139 پلی اتیلن سبک 209 Tabriz خطی تبریز  -  96.04.17
140 پلی پروپیلن 1102l Rejal نساجی رجال  -  96.04.17
141 پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 تزریقی جم  -  96.04.17
142 پلی اتیلن سنگین (HPDE) 6040 تزریقی    -  96.04.17
143   60511      -  96.04.17
144   روغن DOP      -  96.04.17
145 پلی اتیلن سبک  22501 kg off خطی پتروشیمی جم  -  96.04.17
146 پلی اتیلن سبک  22402 off خطی پتروشیمی مهاباد  -  96.04.17
147 پلی پروپیلن Z30S Mar Kaf نساجی پتروشیمی مارون  -  96.04.17
148 پلی پروپیلن ZR230 Kaf شیمیایی نوید زرشیمی  -  96.04.17
شنبه 17 تیر 1396
اینپیا


به اشتراک بگذارید : به اشتراک گذاری در LinkedIn به اشتراک گذاری در facebook به اشتراک گذاری در twitter به اشتراک گذاری در google+ به اشتراک گذاری در تلگرام ارسال ایمیل


پتروشیمی   قیمت محصولات پتروشیمی   قیمت محصولات پلیمری   پلیمر   بورس کالا   قیمت پلیمر   قیمت بازار   مبین سرمایه   کارگزاری   کارگزار بورس  

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد