فهرست مطالب

تعریف صنعت پتروشیمی

نمودار کلی خوراک و محصولات پتروشیمی

دسته بندی محصولات پتروشیمی

گاز ترش

گاز طبیعی

گاز غنی

گاز اتان

نفتا و میعانات گازی

NGL دریافتی مجتمع بندرامام

نمای کلی واحد NGL

آشنایی با برخی از مجتمع های پتروشیمی کشور

مجتمع پتروشیمی رازی

مجتمع پتروشیمی خارک

مجتمع پتروشیمی زاگرس

مجتمع پتروشیمی فن آوران

مجتمع پتروشیمی پردیس

مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا

مجتمع پتروشیمی مروارید

مجتمع پتروشیمی آریاساسول

مجتمع پتروشیمی آبادان

مجتمع پتروشیمی جم

مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

مجتمع پتروشیمی لاله

برآورد قیمت تمام شده محصولات

 

تعریف صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی(Petrochemical industry) به صنایعی گفته می شود که در آنها هیدروکربنهای موجود در نفت خام و یا گاز طبیعی ، پس از انجام فرآورش در یک سری از فرآیندهای شیمیایی به محصولات جدیدی تبدیل میشوند .

 محصولات تولیدی پتروشیمی در اکثرواحدهای صنعتی از قبیل صنایع شیمیایی، برق، الکترونیک، نساجی، پزشکی، خودروسازی، لوازم خانگی، غذایی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد 

نمودار کلی خوراک و محصولات پتروشیمی

دسته بندی محصولات پتروشیمی

گاز ترش

 • به جریان گاز طبیعی که حاوی مقادیری از ترکیبات H2S و CO2 و یا سایر ترکیبات حاوی گوگرد میباشد گاز ترش اطلاق میگردد.
 • ترکیبات فوق با ایجاد ترکیبات اسیدی موجب بروزخوردگی در خطوط فلزی انتقال گاز و تجهیزات فرآیندی می شود و علاوه بر آن ترکیب H2S بسیارسمی و بدبو میباشد.

گاز طبیعی

 • به جریانی از گازهای هیدروکربوری که فاقد ترکیب H2S بوده و مقدار CO2 در جریان فوق نیز محدود و مشخص باشد و بیش از 80 درصد حجم آن را متان (CH4) است گاز طبیعی اطلاق میشود
 • ارزش حرارتی هر 28 متر مکعب گاز طبیعی معادل یک میلیون بی تی یو میباشد و ارزش حرارتی معیار سنجش گاز طبیعی است.

گاز غنی

 • گاز خروجی از میادین نفتی و یا کلاهکهای گازی و یا میادین مستقل گازی را اصطلاحا" " گاز غنی" می گویند. گاز غنی بعد از پالایش به " گاز سبک " تبدیل میشود.
 • گاز غنی حاوی متان و مقادیری از ترکیبات اتان ، پروپان ، بوتان و پنتان پلاس میباشد که معمولا ترکیبات فوق از جریان تفکیک شده و جهت فروش و یا مصارف خاص مورد استفاده قرارمیگیرد.

گاز اتان

 • گاز اتان از جریان گاز غنی تفکیک میشود و بعنوان خوراک در واحدهای الفین مورد استفاده قرار میگیرد و آنالیز تقریبی آن به صورت جدول میباشد.

نفتا و میعانات گازی

 • یکی از برشهای نفتی که در مراحل تفکیک وجداسازی ترکیبات هیدروکربنی در پالایشگاه ها بدست میآید نفتا  میباشد که بر حسب مشخصات  آن به دو صورت نفتای سبک و سنگین به بازار عرضه میشود
 • میعانات گازی حاوی ترکیبات 5 کربنه و بالاتر میباشد که در پالایشگاههای گازی از جریان گاز غنی ورودی به پالایشگاه تفکیک میشود و به عنوان خوراک واحدهای آروماتیکی مورد استفاده قرار میگیرد.

NGL دریافتی مجتمع بندرامام

 • در مراحل مختلف تولید نفت خام ، انواع جریان گازغنی تولید میشود که جریانات فوق جمع آوری و به واحدهای تولید NGL ارسال میشود
 • در این واحد جریان دریافتی به دو جریان  شامل  گاز سبک (حاوی متان و مقدار کمی اتان ) و جریان NGL (حاوی اتان ، پروپان، بوتان و پنتان) تفکیک میشود.

نمای کلی واحد NGL

 

 

آشنایی با برخی از مجتمع های پتروشیمی کشور

مجتمع پتروشیمی رازی

 

 

 

 

 

مجتمع پتروشیمی خارک

 

 

 

 

 

مجتمع پتروشیمی زاگرس

 

 

 

 

مجتمع پتروشیمی فن آوران

 

 

 

 

 

 

مجتمع پتروشیمی پردیس

 

 

 

 

مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا

 

 

 

 

مجتمع پتروشیمی مروارید

 

 

 

 

مجتمع پتروشیمی آریاساسول

 

 

 

 

مجتمع پتروشیمی آبادان

 

 

 

 

مجتمع پتروشیمی جم

 

 

 

 

مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

 

 

 

 

مجتمع پتروشیمی لاله

 

 

برآورد قیمت تمام شده محصولات

اتیلن تولیدی از اتان:

  -برای تولید یک تن اتیلن حدود 1/25 تن اتان مصرف میشود.    

  -هزینه تبدیل خوراک به محصول برای واحدهای الفین با ظرفیت یک میلیون ، حدود 250-350 دلار بر تن میباشد.

  قیمت تمام شده اتیلن در سه گزینه قیمت اتان و مفروضات فوق برابراست با :

1/25*240+300=600  دلار بر تن

1/25*141+300= 476 دلار بر تن

1/25*61+300= 363 دلار بر تن

اتیلن تولیدی از نفتا :

متوسط قیمت نفتا 750 دلار فرض شود و ازهر تن نفتا حدود 0/32 تن اتیلن و 0/43سایرمواد قابل فروش و مابقی گاز سوخت است

 750/0.75+300=1300 دلار بر تن

متوسط قیمت FoB اتیلن: 1200-900 دلار بر تن

 

پلی اتیلن تولیدی از اتیلن:

   - برای تولید یک تن پلی اتیلن حدود 1/03 تن اتیلن مصرف میشود.

   - در صورتیکه قیمت FOB اتیلن حدود 900 دلار بر تن فرض شود  و با توجه به قیمت حمل اتیلن (حدود 300 دلار بر تن) قیمت CFR آن حدود 1200 دلار بدست میآید.      

   -هزینه تبدیل خوراک به محصول برای واحدهای پلی اتیلن با ظرفیت سیصدهزار تن، حدود 300-250 دلار بر تن میباشد.

  قیمت پلی اتیلن با مفروضات فوق و قیمت FOB اتیلن برابر است با :

1/04*900+300=1240 دلار بر تن

متوسط قیمت فروش پلی اتیلن: 1450-1200 دلار بر تن

 

آمونیاک از گاز طبیعی:

   - برای تولید یک تن آمونیاک حدود MMBTU35 انرژی ( معادل980 مترمکعب گاز طبیعی) مورد نیاز میباشد.

  -هزینه تبدیل گاز طبیعی به آمونیاک درواحدهایی با ظرفیت Tpd 2000 حدود 90 -70 دلار بر تن میباشد.

  قیمت آمونیاک در گزینه های مختلف و مفروضات بالا برابر است با :

الف: قیمت گاز (13 سنت بر متر مکعب)

80 + 100/(980*13)=207 دلار بر تن

ب: قیمت گاز (70 تومان بر متر مکعب معادل 3سنت بر متر مکعب)

80 + 100 /(980*3)=110 دلار بر تن

متوسط قیمت فروش آمونیاک: 300-400 دلار بر تن

متانول از گاز طبیعی:

   - برای تولید یک تن متانول حدود MMBTU31 انرژی ( حدود 870 مترمکعب گاز طبیعی) مورد نیاز میباشد.

    -هزینه تبدیل گازبه محصول درواحدهای متانول با ظرفیت 5000Tpd   حدود110 -80 دلار بر تن میباشد.

 قیمت متانول در دو گزینه و مفروضات فوق ، برابر است با :

الف: گاز 13 سنت بر متر مکعب

80 + 100/(870*13)=193 دلار بر تن

ب: گاز 70 تومان بر متر مکعب (3 سنت بر متر مکعب)

80 + 100/(870*3)=106 دلار بر تن

متوسط قیمت فروش متانول: 300-350 دلار بر تن