پیش نیاز ثبت نام در سایت بهین یاب

واحدهای متقاضی ثبت نام در بخش دریافت مواد اولیه مواد پتروشیمی و فلزی قبل از اقدام به ثبت نام خواهشمند است مطالب زیر را کاملا مطالعه نموده و در صورتی که دارای نقصی در موارد زیر هستند قبل از اقدام به ثبت نام آن را مرتفع نمایند.

واحدهای صنعتی حقوقی

واحدهای دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صنایع و معادن) میباشند.

 1. دارا بودن شناسه صنعتی (کدرهگیری) یا شناسه کسب و کار. در صورتی که هنوز شناسه کسب و کار دریافت ننموده اید اینجا کلیک نمایید.
 2. دارا بودن شناسه ملی اشخاص حقوقی مورد تایید پایگاه اطلاع رسانی شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور. حتما نام شرکت خود را در این سامانه چک نمایید در صورت مغایرت نام درج شده در این وبگاه با نام درج شده شرکت در بورس کالا امکان دریافت مواد را نخواهید داشت.
 3. اطلاعات عمومی شما تنها با وارد نمودن شناسه ملی و شناسه صنعتی (کد رهگیری) و یا شناسه کسب و کار از پایگاه اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت می گردد.
 4. شناسه ملی و شناسه صنعتی شما در هنگام وارد نمودن مشخصات، از پایگاه اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام می گردد در صورتی که بین این دو مشخصه وارد شده توسط شما و پایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت مغایرتی وجود داشته باشد امکان دریافت اطلاعات شما وجود نخواهد داشت؛ خواهشمند است با ورود به پایگاه اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از صحت اطلاعات خود قبل از ثبت نام اطمینان حاصل نمایید تا در حین ثبت نام با مشکل روبرو نشوید.
 5. وارد نمودن حداقل 1 ماه آمار تولید جهت ثبت نام الزامی می باشد واحدهای تازه تاسیس می بایست یک ماه آمار تولید خود را صفر ارائه نمایند تا به صورت آزمایشی مواد اولیه برای تولید سه ماه در اختیار آنان قرار بگیرد. برای ارسال آمار تولید اینجا کلیک نمایید. (برای تایید و معرفی به بورس مطابق با دستورالعمل دفتر اقتصادی ارسال آمار 333 ماهه برای واحدهای قدیمی الزامی است).
 6. هر گونه مشکل در پایگاه اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت با کارشناسان میز خدمت این وزارت خانه مطرح فرمایید. تلفن 81761

واحدهای صنعتی حقیقی

واحدهای دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صنایع و معادن) میباشند.

 1. دارا بودن شناسه صنعتی (کدرهگیری) یا شناسه کسب و کار . در صورتی که هنوز شناسه کسب و کار دریافت ننموده اید اینجا کلیک نمایید.
 2. با توجه به قانون جاری در بورس کالا واحدهای حقیقی به صورت مستقیم نمی توانند از بورس کالا خرید نمایند، لذا در حین ثبت نام و در بخش نحوه تحویل مواد گزینه دریافت مواد توسط تعاونی را انتخاب نمایید تا تعاونی مورد نظر بعد از دریافت سهمیه واحد شما آن را در اختیار شما قرار دهد. جهت اطلاعات بیشتر با اتحادیه سراسری تعاونی های کشور تماس حاصل فرمایید.
 3. اطلاعات عمومی شما تنها با وارد نمودن کد ملی و شناسه صنعتی (کد رهگیری) و یا شناسه کسب و کار از پایگاه اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت می گردد.
 4. کد ملی و شناسه صنعتی شما در هنگام وارد نمودن مشخصات، از پایگاه اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام می گردد در صورتی که بین این دو مشخصه وارد شده توسط شما و پایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت مغایرتی وجود داشته باشد امکان دریافت اطلاعات شما وجود نخواهد داشت؛ خواهشمند است با ورود به پایگاه اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از صحت اطلاعات خود قبل از ثبت نام اطمینان حاصل نمایید تا در حین ثبت نام با مشکل روبرو نشوید.
 5. وارد نمودن حداقل 1 ماه آمار تولید جهت ثبت نام الزامی می باشد واحدهای تازه تاسیس می بایست یک ماه آمار تولید خود را صفر ارائه نمایند تا به صورت آزمایشی مواد اولیه برای تولید سه ماه در اختیار آنان قرار بگیرد. برای ارسال آمار تولید اینجا کلیک نمایید. (برای تایید و معرفی به بورس مطابق با دستورالعمل دفتر اقتصادی ارسال آمار 333 ماهه برای واحدهای قدیمی الزامی است).
 6. هر گونه مشکل در پایگاه اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت با کارشناسان میز خدمت این وزارت خانه مطرح فرمایید. تلفن 81761

واحدهای صنفی حقوقی

واحدهای دارای پروانه کسب از وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی).

 1. دارا بودن شناسه صنفی. در صورتی که هنوز شناسه صنفی دریافت ننموده اید اینجا کلیک نمایید.
 2. دارا بودن شناسه ملی اشخاص حقوقی مورد تایید پایگاه اطلاع رسانی شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور . حتما نام شرکت خود را در این سامانه چک نمایید در صورت مغایرت نام درج شده در این وبگاه با نام درج شده شرکت در بورس کالا امکان دریافت مواد را نخواهید داشت.
 3. اطلاعات عمومی شما تنها با وارد نمودن شناسه ملی و شناسه صنفی از پایگاه اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت می گردد.
 4. شناسه صنفی شما در هنگام وارد نمودن مشخصات، از پایگاه اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام می گردد در صورتی که بین این دو مشخصه وارد شده توسط شما و پایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت مغایرتی وجود داشته باشد امکان دریافت اطلاعات شما وجود نخواهد داشت؛ خواهشمند است با ورود به پایگاه اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از صحت اطلاعات خود قبل از ثبت نام اطمینان حاصل نمایید تا در حین ثبت نام با مشکل روبرو نشوید.
 5. هر گونه مشکل در پایگاه اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت با کارشناسان بازرگانی داخلی این وزارت خانه مطرح فرمایید. تلفن: 88893801-6

واحدهای صنفی حقیقی

واحدهای دارای پروانه کسب از وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی).

 1. دارا بودن شناسه صنفی. در صورتی که هنوز شناسه صنفی دریافت ننموده اید اینجا کلیک نمایید.
 2. با توجه به قانون جاری در بورس کالا واحدهای حقیقی به صورت مستقیم نمی توانند از بورس کالا خرید نمایند، لذا در حین ثبت نام و در بخش نحوه تحویل مواد گزینه دریافت مواد توسط تعاونی را انتخاب نمایید تا تعاونی مورد نظر بعد از دریافت سهمیه واحد شما آن را در اختیار شما قرار دهد. جهت اطلاعات بیشتر با اتحادیه سراسری تعاونی های کشور تماس حاصل فرمایید.
 3. اطلاعات عمومی شما تنها با وارد نمودن کد ملی و شناسه صنفی از پایگاه اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت می گردد.
 4. شناسه صنفی شما در هنگام وارد نمودن مشخصات، از پایگاه اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام می گردد در صورتی که بین این دو مشخصه وارد شده توسط شما و پایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت مغایرتی وجود داشته باشد امکان دریافت اطلاعات شما وجود نخواهد داشت؛ خواهشمند است با ورود به پایگاه اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از صحت اطلاعات خود قبل از ثبت نام اطمینان حاصل نمایید تا در حین ثبت نام با مشکل روبرو نشوید.
 5. هر گونه مشکل در پایگاه اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت با کارشناسان بازرگانی داخلی این وزارت خانه مطرح فرمایید. تلفن 88893801-6