راهنمای خرید برق برای مصرف کنندگان بزرگ بالای 5 مگاوات

با شروع معاملات مصرف کنندگان عمده برق از طریق بازار فیزیکی روند اجرایی و نحوه خرید برق به صورت قرارداد دوجانبه از طریق بورس به شرح زیر تشریح می گردد

مراحلی که مشترک صنعتی می بایست برای ورود و دریافت کد بورسی در بورس انرژی طی نماید:

به طور خلاصه می توان گفت اقدامات مصرف کننده برای ورود به بورس انرژی برای خرید برق به این شرح است:

1- مبادله الحاقیه قرارداد انشعاب برق با شرکت برق منطقه ای و ارائه درخواست به شرکت مدیریت شبکه از طریق شرکت برق منطقه ای

2- ارائه مدارک لازم به کارگزاری مبین سرمایه جهت دریافت کد بورس انرژی 

پس از دریافت کد، همکاران ما کد معاملاتی شرکت را به اطلاع شما خواهند رساند.