مراحل ثبت نام در باشگاه مشتریان مبین سرمایه

1- ورود به باشگاه مشتریان


 

 

برای ورود به باشگاه مشتریان مبین سرمایه می توانید با ورود به سایت اصلی شرکت کارگزاری mobinsb.com و انتخاب باشگاه مشتریان وارد باشگاه شوید.

همچنین می توان با ورود آدرس club.mobinsb.com بطور مستقیم وارد باشگاه شد.

مرحله بعد ثبت نام در باشگاه