شماره تلفن های جدید واحد آنلاین
  • تلفن : 42093333
آدرس و تلفن شعب
تحلیل اجمالی نمادهای منتخب

تحلیل اجمالی نمادهای منتخب

تحلیل اجمالی نمادهای منتخب ادامه
اختصاص 80 هزار میلیارد تومان برای جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی

اختصاص 80 هزار میلیارد تومان برای جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی

در بودجه سال آینده بیش از 80 هزار میلیارد تومان منابع برای جبران کسری صندوق های بازنشستگی در نظر گرفته شده است و باید اصلاحات پارامتریک انجام شود. ادامه
روند حرکتی حآسا و منطقه خرید کم ریسک

روند حرکتی حآسا و منطقه خرید کم ریسک

نمودار فوق حآسا در تایم روزانه می باشد که در تاریخ 8 بهمن ماه اشاره به سقف بودن سهم داشتیم و سهم از محدوده قیمتی 213 تومان ریزش را تجربه کرد تا به امروز.در حال حاضر از دو دید میتوان به وضعیت این چارت رسیدگی کرد... ادامه
کسرام در تایم ماهیانه

کسرام در تایم ماهیانه

نمودار فوق کسرام در تایم ماهیانه و مقیاس لگاریتمی می باشد.نکات ذیل در مورد چارت فوق قابل ذکر می باشد: 1- شاهد حرکت صعودی بسیار قوی در کسرام هستیم که با حجم معاملات زیاد همراه شده است و این موضوع اشاره به روند صعودی قوی در این تایم دارد. ادامه
محدوده های حمایت صدرا و نحوه حرکت احتمالی در آینده

محدوده های حمایت صدرا و نحوه حرکت احتمالی در آینده

ریزش از محدوده مد نظر و در ادامه احتمال حمایت سهم در محدوده کف کانال 800 تومان دور از ذهن نمی باشد.در این حال احتمال صعود تحت عنوان اصلاح و سپس حرکت ریزشی تا محدوده 800 تومان می باشد. ادامه
نحوه حرکت داروسازی لقما در تایم ماهیانه و احتمال رشد مجدد

نحوه حرکت داروسازی لقما در تایم ماهیانه و احتمال رشد مجدد

نمودارقمان در تایم ماهیانه می باشد.با توجه به گارد صعودی و تشکیل کندل صعودی قوی ( اشاره به کندل پوشای صعودی) احتمال رشد سهم و عبور از سطح حمایت از دست رفته و باز پسگیری این محدوده دور از ذهن نمی باشد. ادامه