گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد20 آذر 1395

گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد20 آذر 1395

گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد20 آذر 1395   ... ادامه
گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 16  آذر 1395

گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 16 آذر 1395

گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 16 آذر 1395   ... ادامه
حواله های پتروشیمی تندگویان تاریخ 14 آذر

حواله های پتروشیمی تندگویان تاریخ 14 آذر

حواله های پتروشیمی تندگویان   ... ادامه
عرضه محصولات کشاورزی 95/09/21

عرضه محصولات کشاورزی 95/09/21

برنج وارداتی حجم25 افزايش عرضه975 جو دامی حجم14365 افزايش عرضه0 جو دامی (ماده33) حجم14648 افزايش عرضه0 ذرت دانه ای (ماده 33) حجم5277203 افزايش عرضه0 روغن خام آفتابگردان حجم200 افزايش عرضه0 روغن خام سویا حجم100 افزايش عرضه900 شکر سفید حجم900 افزايش عرضه3300 گندم خوراکی حجم20000 افزايش عرضه0 گ   ... ادامه
آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/09/17

آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/09/17

عرضه محصولات کشاورزي بورس کالا مورخ 1395/09/17 جو دامی حجم11180 افزايش عرضه0 جو دامی (ماده33) حجم7753 افزايش عرضه0 ذرت دانه ای حجم1000 افزايش عرضه2000 ذرت دانه ای (ماده 33) حجم2922120 افزايش عرضه0 روغن خام آفتابگردان حجم200 افزايش عرضه0 روغن خام سویا حجم100 افزايش عرضه900 شکر سفید حجم1800 افز   ... ادامه
آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/09/20

آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/09/20

جو دامی حجم معامله (تن) 1500 جو دامی (ماده33) حجم معامله (تن) 312.27 ذرت دانه ای (ماده 33) حجم معامله (تن) 1476.872 گندم خوراکی حجم معامله (تن) 1000 روغن خام سویا حجم معامله (تن) 200 کشمش بی دانه حجم معامله (تن) 0 مرغ منجمد رنج 2 حجم معامله (تن) 0 شکر سفید حجم معامله (تن) 0 روغن خام آفتابگرد   ... ادامه
آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/09/17

آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/09/17

جو دامی حجم معامله (تن) 4310 شکر سفید حجم معامله (تن) 25 مرغ منجمد رنج 2 حجم معامله (تن) 700 گندم خوراکی حجم معامله (تن) 2750 ذرت دانه ای حجم معامله (تن) 1350 کنجاله سویا پرک حجم معامله (تن) 0 کنجاله سویا پلیت حجم معامله (تن) 0 ذرت دانه ای (ماده 33) حجم معامله (تن) 0 جو دامی (ماده33) حجم معا   ... ادامه