آيزو تبريد


****عرضه محصول فوق به صورت نگهداشت وجه مي باشد و خريداران ميبايست پس از تحويل محموله خريداري شده، نامه رضايت كميت و كيفيت را در اسرع وقت به شركت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه و كارگزار فروشنده ارائه نمايند **** *** تغيير پيمانكار حمل پس از اعلام كارگزار و درج آن در مفاصا حساب ارسالي به فروشنده ممنوع مي باشد *** 1-فروش فرآورده هاي اين شركت منطبق بر قوانين و مقررات روز بازار بورس خواهد بود. 2-ارائه پروانه بهره برداري مرتبط،گواهي آخرين بروز رساني ثبت ماليات ارزش افزوده (حاوي كد پستي و شناسه ملي شركت) و كد اقتصادي معتبر و مرتبط توسط خريداران الزامي مي باشد. 3-نه درصد ماليات بر ارزش افزو   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
نماد تجاری DISTBCABEX0971029
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امید نامه
حجم عرضه 500 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 36,349
حداقل قیمت پایه 34,532
حداکثر قیمت پایه 38,166
شرایط پرداخت نقدي- واريز 20 درصد ارزش معامله به عنوان پيش پرداخ
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 25,445
حداکثر قیمت مجاز 363,490
تیک 1.000
ضریب حجمی 1
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 20
حداقل حجم خرید 20
حداکثر حجم خرید 500
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/01/06 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/01/06 0:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 0:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/01/06 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 0:0
  سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/01/06 10:0
  برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/01/06 10:0
  گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 10:15
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 10:15
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 10:30
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 10:30
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/01/06 10:45
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/01/06 10:45
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/06 11:0
  نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی 1398/01/06 11:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/01/06 11:15
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/01/06 11:15
  متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی 1398/01/06 12:0
  حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي 1398/01/07 10:0
  آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي 1398/01/07 10:15
  حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1398/01/07 10:30
  آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی 1398/01/07 10:45
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/01/07 11:0
  حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 11:15
  حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 11:30
  حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی 1398/01/07 11:30
  حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 11:45
  حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 11:45
  حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1398/01/07 12:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/01/10 0:0
  حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل 1398/01/10 12:30
  نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/01/20 14:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0