حلال 402 شبندرد


* محل تحويل بازوهاي بارگيري پالايشگاه بندرعباس مي باشد.* 1-حلال 402 عرضه شده از طريق تانكر و بازوي بارگيري تحويل مي گردد و مبناي تحويل، وزن توزين شده توسط باسكول پالايشگاه بندرعباس مي باشد و صرفا شركت هاي داراي پروانه بهره برداري مرتبط مجاز به خريد مي باشند. 2-خريداران ميبايست حداكثر تا تاريخ97/11/15 نسبت به معرفي پيمانكار تحويل گيرنده و مشخصات تانكرهاي بارگيري كننده و تحويل آيزوريسايكل خريداري شده اقدام نمايند.عدم برداشت به موقع آن محصول خريداري شده، مشمول هزينه نگهداري خواهد گرديد. 3-پالايشگاه پس از تحويل فرآورده به خريدار،هيچ گونه مسئوليتي در قبال چگونگي استفاده از آن ندارد. 4-قيمت كالا ب   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت بندرعباس
نماد تجاری DSVBACABEX0971025
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق مشخصات مندرج در اميدنامه
حجم عرضه 2100000 تن
حداکثر حجم عرضه 900000 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 37,717
حداقل قیمت پایه 35,832
حداکثر قیمت پایه 39,602
شرایط پرداخت نقدي- واريز 20 درصد پيش پرداخت قبل از شروع عرضه ا
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 26,402
حداکثر قیمت مجاز 377,170
تیک 1.000
ضریب حجمی 30000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 30000
حداقل حجم خرید 30000
حداکثر حجم خرید 3000000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0