عرضه های بازار فیزیکی بورس انرژی


جهت مشاهده جزئیات کالای مورد نظر را انتخاب نمائید!

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1397/12/05 10:0
  حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی 1397/12/05 10:0
  آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي 1397/12/05 10:15
  نفتای سبک پالایش نفت تهران در رینگ داخلی 1397/12/05 10:15
  حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1397/12/05 10:30
  آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی 1397/12/05 10:45
  سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي 1397/12/05 11:0
  حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1397/12/05 11:0
  آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی 1397/12/05 11:15
  آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي 1397/12/05 11:15
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1397/12/05 11:15
  حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي 1397/12/05 11:30
  حلال 502 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي 1397/12/05 11:45
  حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1397/12/05 11:45
  حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی 1397/12/05 12:0
  حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1397/12/05 12:0
  حلال 503 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي 1397/12/05 12:15
  حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1397/12/05 12:15
  حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي 1397/12/05 12:30
  حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل 1397/12/05 13:30
  گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل (ب 1397/12/06 13:0
  گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل (ب 1397/12/06 13:0
  میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین المل 1397/12/06 13:45
  میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین المل 1397/12/06 14:0
  برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دما 1397/12/23 0:0
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0