تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397   ... ادامه
پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه تامین برق مصرف کنندگان بزرگ برق   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۸ فوریه ۲۰۱۹
گزارش نفت

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۸ فوریه ۲۰۱۹

به لطف باور سرمایه‌گذاران بازار نفت به اینکه کاهش تولید اوپک مانع از ایجاد مازاد عرضه در بازار می‌گردد، روز دوشنبه بازار نفت شاهد ادامه روند صعودی قیمت برای پنجمین روز متوالی بود.   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۶ فوریه ۲۰۱۹
گزارش نفت

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۶ فوریه ۲۰۱۹

انتشار اخباری درخصوص توقف تولید در میدان فراساحلی عربستان منجر به تقویت احتمال در تنگنا قرار گرفتن عرضه نفت گردید و علاوه بر این پیشرفت مطلوب مذاکرات چین و آمریکا نیز احتمال بهبود وضعیت تقاضای نفت را تقویت نمود؛   ... ادامه
کانال بازار فیزیکی
کانال بازار برق