تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397   ... ادامه
پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه تامین برق مصرف کنندگان بزرگ برق   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۶ فوریه ۲۰۱۹
گزارش نفت

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۶ فوریه ۲۰۱۹

انتشار اخباری درخصوص توقف تولید در میدان فراساحلی عربستان منجر به تقویت احتمال در تنگنا قرار گرفتن عرضه نفت گردید و علاوه بر این پیشرفت مطلوب مذاکرات چین و آمریکا نیز احتمال بهبود وضعیت تقاضای نفت را تقویت نمود؛   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز ۶ فوریه ۲۰۱۹
گزارش نفت

بررسی بازار جهانی نفت روز ۶ فوریه ۲۰۱۹

انتشار داده‌های EIA مبنی بر افزایش کمتر از انتظار در موجودی ذخایر نفت‌خام و بنزین آمریکا، منجر به افزایش قیمت نفت گردید، اما ریسکهای پیرامون کندی تقاضای جهانی انرژی مانع از افزایش بیشتر قیمت نفت گردید.   ... ادامه
کانال بازار فیزیکی
کانال بازار برق