تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای سال 1397   ... ادامه
پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه تامین برق مصرف کنندگان بزرگ برق   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز۱۲ ژوئیه ۲۰۱۹
گزارش نفت

بررسی بازار جهانی نفت روز۱۲ ژوئیه ۲۰۱۹

با وجود اینکه در اثر وقوع طوفان گرمسیری بری در خلیج مکزیک بیش از نیمی از تولید نفت‌خام این منطقه متوقف شده است؛ ولی افزایش نگرانی‌ها در خصوص چشم انداز کند رشد تقاضای نفت، باعث گردید که میزان افزایش قیمت نفت‌خام بسیار ناچیز باشد.   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز۲۸ ژوئن ۲۰۱۹
گزارش نفت

بررسی بازار جهانی نفت روز۲۸ ژوئن ۲۰۱۹

روز جمعه درحالیکه قیمت نفت‌خام برنت ثابت بود، شاخص WTI تحت‌تأثیر انتشار داده‌هایی که حکایت از تضعیف اقتصاد آمریکا داشت و همینطور پروسه برداشت سود توسط سرمایه‌گذاران، با روند نزولی مواجه گردید.   ... ادامه
کانال بازار فیزیکی
کانال بازار برق