Energy


 

جدول مشخصات قرارداد آتی سکه طلاي تمام بهار آزادي طرح جدید

10 سکه

اندازه هر قرارداد

براساس استاندارد بانک مرکزي با عيار 900 در هزار  با وزن 133/ 8 گرم

استاندارد تحويل

ماه های زوج سال

ماه قرارداد آتي

حداکثر نوسان روزانه با توجه به قيمت تسويه(settlment) روز قبل، 5±  درصد می باشد

حد نوسان قيمت روزانه

از تاريخ مندرج در اطلاعيه معاملاتي قرارداد تا 5 روز قبل از تاريخ انقضاي قرارداد

دوره معاملات

از اولين روز کاري پس از آخرين روز معاملات تا پايان ماه قرارداد

تاريخ تحويل

حدود 20% کل وجه براي هر قرارداد(10 سکه)، که با توجه به قیمت سکه و ... از سوی بورس کالای ایران قابل تغییر می باشد.

وجه تضمين اوليه

70 %  وجه تضمین اولیه

حداقل وجه تضمين

حداکثر 10 قرارداد

حداکثر حجم هر سفارش

30000 ریال برای هر قرارداد

کارمزد معاملات

10000بورس -  4000سازمان – 16000 کارگزاری

50000 ريال بابت هر قرارداد

کارمزد تسويه و تحويل

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الي 18 و روز پنج شنبه از ساعت 10 تا 16

ساعت معامله

GCMMYY  ( MM علامت اختصاری ماه قرارداد و YY سال می باشد )

نماد کالا

GCOR94   قرارداد سکه طلا سر رسید اردیبهشت 1394

100 قرارداد

سقف مجاز موقعيت هاي معاملاتي باز

جريمه عدم واريز باقي مانده مبلغ قرارداد جهت تحويل(نکول): يک درصد ارزش قرارداد بعلاوۀ دو سرکارمزد و در صورتيکه قيمت بازار نقدي دارايي پايه با قيمت تسويه روزانه(روز آخر) قرارداد آتي تفاوت داشته باشد تفاوت اين دو نرخ به نفع طرف مقابل اخذ مي شود.

جريمه ها