Energy


واریز وجه تضمین اولیه به حساب عملیاتی.

ارایه سفارش خرید و یا فروش به کارگزار  و اتخاذ موقعیت خرید یا فروش در بازار معاملات آتی .

انجام معاملات روزانه بر روی موقعیت معاملاتی اتخاذ شده  به نحوی که مشتری می تواند تا زمان سر رسید قرارداد به دفعات، کالا را خرید و فروش کرده و با توجه به نرخهای روز از سود مورد نظر بهره مند گردد.

زمان انجام  معاملات

1- دوره پیش گشایش      10  تا 10:30

(در این دوره فقط سفارشها ثبت میشوند و هیچ معامله ای انجام نمیشود)

2 – حراج تک قیمتی        10:30

3 –دوره عادی معاملات    10:30 تا 17:55 ( شنبه تا چهار شنبه )

                                          10:30 تا 15:55 ( پنج شنبه )

4 – دوره پایانی معاملات    5 دقیقه پایانی جلسه معاملات

(در این دوره هیچ سفارش جدیدی نمی توان ثبت کرد و هیچ سفارشی را هم نمیشود حذف نمود فقط میتوان سفارش های موجود را ویراش کرد)