کارمزدهای بازار فیزیکی بورس کالای ایران

کارمزدهای بازار فیزیکی بورس کالای ایران

کارمزد کلیه کالاها به غیر از کالاهای گروه کشاورزی (مبالغ به ریال) :

عنوان ضریب (سهم خریدار) سقف مبلغ (سهم خریدار) ضریب (سهم فروشنده) سقف مبلغ (سهم فروشنده) ضریب کل (سهم دوسر) سقف مبلغ (سهم دوسر)
کارمزد سازمان بورس 0,00032 80,000,000 0,00048 120,000,000 0,0008 200،000،000
کارمزد شرکت بورس کالا 0,0005 100,000,000 0,0005 100,000,000 0,001 200،000،000
کارمزد کارگزار 0,0018 100,000,000 0,0018 100,000,000 0,0036 200،000،000
جمع 0,00262 280,000,000 0,00278 320,000,000 0,0054 600،000،000

کارمزد کالاهای گروه کشاورزی (مبالغ به ریال) :

عنوان ضریب (سهم خریدار) سقف مبلغ (سهم خریدار) ضریب (سهم فروشنده) سقف مبلغ (سهم فروشنده) ضریب کل (سهم دوسر) سقف مبلغ (سهم دوسر)
کارمزد سازمان بورس 0,00032 80,000,000 0,00048 120,000,000 0,0008 200،000،000
کارمزد شرکت بورس کالا 0,0005 100,000,000 0,0005 100,000,000 0,001 200،000،000
کارمزد کارگزار 0,00225 100,000,000 0.00225 100,000,000 0,0045 200،000،000
جمع 0,00307 280,000,000 0,00323 320,000,000 0,0063 600،000،000

ابزارهای محاسبه کارمزد

محاسبه کارمزد سهم خریدار در بورس کالا

محاسبه پریمیوم محصولات فولاد مبارکه