قیمت محصولات در بازار فلزی
در تاریخ : شنبه 16 تیر 1397
# تولید کننده محصول قیمت امروز قیمت دیروز تغییرات
1 ذوب آهن شمش بلوم   125*125 28600 0 28600
2 ذوب آهن شمش بلوم   150*150 29000 0 29000
3 ذوب آهن میلگرد A3   12 37750 0 37750
4 ذوب آهن میلگرد A3   14 37750 0 37750
5 ذوب آهن میلگرد A3   16 37750 0 37750
6 ذوب آهن میلگرد A3   18 34750 0 34750
7 ذوب آهن میلگرد A3   22 34450 0 34450
8 ذوب آهن میلگرد A3   24 34450 0 34450
9 ذوب آهن میلگرد A3   28 34050 0 34050