شماره تلفن های جدید واحد آنلاین
  • تلفن : 42093333
آدرس و تلفن شعب
پژوهشی بررسی تحولات سال های 2018 و 2019 و چشم انداز بازار های جهانی انرژی در افق 2040: فرصت ها و تهدیدات پیش روی ایران

پژوهشی بررسی تحولات سال های 2018 و 2019 و چشم انداز بازار های جهانی انرژی در افق 2040: فرصت ها و تهدیدات پیش روی ایران

به گزارش مرکز پژوهش‌‌های مجلس بازارهای انرژی جهان در سال 2018 وضعیت کم سابقه‌ای را تجربه کردند که به اعتقاد صاحبنظران نقش مهمی در تغییر سناریوهای جهانی انرژی در بلندمدت ایفا خواهد کرد. ادامه
بررسی نمودار سهم رمپنا

بررسی نمودار سهم رمپنا

بررسی نمودار سهم رمپنا ادامه