شماره تلفن های جدید واحد آنلاین
  • تلفن : 42093333
آدرس و تلفن شعب
پُر شدن فاصله قیمت بازاری و واقعی سهم با اخبار افزایش سرمایه

پُر شدن فاصله قیمت بازاری و واقعی سهم با اخبار افزایش سرمایه

پیش بینی از سود هر سهم سال 96 غمارگ در حالت خوشبینانه و بدبینانه به ترتیب 1250 و 600 ریال می باشد و قیمت فعلی فاصله چندانی با قیمت واقعی سهم در حالت خوشبینانه ندارد. ادامه