پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

دو شنبه 9 بهمن 1396   سرویس
پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه تامین برق مصرف کنندگان بزرگ برق

1) آیا برای اندازه گیری مصرف در قراردادهای دوجانبه نیاز به نصب کنتور و یا تجهیزات اضافی می باشد؟ و اصولاً مصرف در قراردادهای دوجانبه چگونه اندازه گیری می شود؟

پاسخ1) برای تعیین میزان مصرف در قرارداد دوجانبه نیازی به نصب کنتور مجزا و یا ایجاد تاسیسات انتقال بطور مستقیم از سمت عرضه کننده به خریدار نمی باشد بلکه همان میزان مصرفی که خریدار طبق روال قبل از طریق شبکه دریافت و توسط کنتور اندازه گیری می شود کفایت می کند.

 برای محاسبه مصرف در قراردادهای دوجانبه بدین گونه عمل می گردد که ابتدا اولویت با مصرف خریدار از طریق قرارداد دوجانبه تا میزان پروفیل بار اعلام شده توسط خریدار می باشد و سپس مقدار بیشتر از آن خرید از طریق شرکت برق منطقه ای در نظر گرفته می شود.

مثال:

 

حالت 1

حالت 2

حالت 3

پروفیل اعلام شده توسط خریدار

100

100

100

میزان مصرف کل توسط خریدار

500

100

90

میزان خرید از طریق قرارداد دوجانبه

100

100

90

میزان خرید از برق منطقه ای

400

0

0

     در صورتیکه خریدار 100 مگاوات پروفیل بار اعلام نماید ولی 90 مگاوات انرژی مصرف نماید خریدار باید بهای 100 مگاوات پروفیل اعلام شده توسط خود را به عرضه کننده پرداخت نماید زیرا عرضه کننده بابت 100 مگاوات از برق تولیدی خود در بازار بهایی دریافت نمی نماید.
 

2) آیا برای اندازه گیری تولید نیروگاه در قراردادهای دوجانبه نیاز به نصب کنتور و یا تجهیزات اضافی می باشد؟ و اصولاً تولید در قراردادهای دوجانبه چگونه اندازه گیری می شود؟

پاسخ2)  برای تعیین میزان تولید در قراردادهای دوجانبه نیز نیازی به نصب کنتور و یا تجهیزات اندازه گیری اضافه ای نمی باشد و برای انجام آن در ابتدا تولید نیروگاه بابت قرارداد یا قراردادهای دوجانبه درنظر گرفته می شود و مابقی در بازار برق فروخته می شود.

 

 3) خسارت ناشی از عدم تامین برق مصرف کننده در قراردادهای دوجانبه بعهده کیست؟

پاسخ3) جبران خسارات ناشی از عدم تامین برق مصرف کننده در مواردیکه مصداق ناموفقیت در آزمون ظرفیت باشد(موضوع ماده 3 قرارداد ترانزیت برق) بر عهده شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

 

4) آیا به نیروگاههایی که در قرارداد ترانزیت شرکت می نمایند مابه التفاوت سوخت تعلق می گیرد؟

پاسخ4) همانند سایر نیروگاههایی که در بازار برق شرکت می کنند مشمول دریافت مابه التفاوت سوخت می شوند.

 

 5) چه انگیزه هایی برای ورود به فضای قراردادهای دوجانبه توسط خریدارن و فروشندگان برق وجود دارد؟ و آیا از لحاظ اقتصادی برای طرفین مقرون به صرفه می باشد؟

پاسخ 5) از مزایای قراردادهای تامین برق برای عرضه کنندگان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • جدا کردن بخشی از توان تولیدی خود از فضای رقابتی و حذف ریسک های مربوط به حضور در بازار رقابتی
  •  دریافت نقدی بابت تامین برق از خریدار مورد نظر خود طبق قرارداد فیمابین می باشد

از مزایای قراردادهای تامین برق برای مصرف کنندگان نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • امکان خرید برق از عرضه کننده  مورد نظر خود
  •  تعیین قیمت توافقی با عرضه کننده بطوریکه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد
  • از لحاظ اعمال خاموشی یا قطعی برق ، خریداران قراردادهای دوجانبه در اولویت آخر خاموشی ها قرار خواهند گرفت.

6) در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و خریدار یا عرضه کننده و شرکت مدیریت شبکه چه نهادی حل اختلاف می نماید؟

پاسخ6) در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و خریدار، هیات تنظیم بازار برق و یا هر نهادی که مورد قبول طرفین باشد و در قرارداد فیمابین (قرارداد تامین برق مصرف کننده) درج گردد ملاک عمل خواهد بود و در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و شرکت مدیریت شبکه هیات کارشناسی تعیین شده توسط هیات تنظیم بازار برق داوری خواهد نمود.

 

 7)آیا ترانزیت برق می تواند به یک پست توزیع مثلاً 20 کیلوولت (دریافت)  انجام شود؟ در این صورت هزینه ترانزیت چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ 7) بله، هزینه های مربوط بسته به موقعیت پست در شبکه توسط شرکت مدیریت شبکه منتشر می شود.

 

 8) آیا فقط نیروگاههای خصوصی می توانند در قراردادهای دوجانبه شرکت نمایند یا سایر نیروگاهها هم می توانند؟ همچنین آیا محدودیتی در ظرفیت نیروگاه یا نوع و محل جغرافیایی آن وجود دارد یا خیر؟

پاسخ 8) با توجه به مقررات موجود ورود بخش خصوصی بلا مانع است ولی برای بخش دولتی طبق تبصره 1 ماده 8 آیین نامه اجرایی خرید وفروش برق نیاز به مجوز وزیر محترم نیرو دارد. برای انجام قرارداد دوجانبه هیچ محدودیتی در ظرفیت نیروگاه یا نوع(آبی، حرارتی) و محل جغرافیایی آن وجود ندارد.

 

 9) آیا شرکتهای توزیع یا برق های منطقه ای هم می توانند در قرارداد دوجانبه برق مورد نیاز خود را خریداری کنند؟

پاسخ 9)با توجه به قانون استقلال شرکتهای توزیع این شرکتها می توانند در قراردادهای دوجانبه شرکت نمایند ولی شرکتهای برق منطقه ای بعنوان خریدار در قراردادهای دوجانبه مستقل(خارج از بورس) نمی توانند شرکت نمایند.البته خرید در بورس اگرچه نوعی خرید دوجانبه است اما از آنجا که نوعی مناقصه محسوب گردیده است در آئین نامه معاملات مجاز شناخته شده است.

 

10)آیا مصرف کننده ای که بخشی از مصرف خود را از طریق قرارداد دوجانبه با یک نیروگاه تامین می نماید می تواند آن بخش از حق انشعابی را که قبلاً به شرکت برق منطقه ای پرداخت نموده است را پس بگیرد؟

پاسخ 10)خیر، باید توجه داشت که توان مصرفی خریدار تغییر نکرده است بلکه بخشی از مصرف خود را از طریق قرارداد دیگری تامین نموده است. بازپس گیری حق انشعاب در شرایط ثابت ماندن حجم مصرف مشروط به خرید و ارائه گواهی ظرفیت به شرکت سیم دار (توزیع یا برق منطقه ای) است.

 

 11)آیا قوانین و مقرات جدید اجازه افزایش دیماند و افزایش حق انشعاب از شرکت برق منطقه ای را می دهد؟ آیا در مورد قراردادهای دوجانبه نیز گواهی ظرفیت لازم است؟

پاسخ 11)برای مشترکین بالای یک مگاوات ارائه گواهی ظرفیت الزامی است. هچنین برای مصرف کنندگانی که از طریق قرارداد تامین برق می خواهند اقدام نمایند بایستی قبلاً گواهی ظرفیت را به شرکت مربوطه ارائه دهند.

 

12) قیمت در قراردادهای دوجانبه با توجه به یارانه پرداختی دولت به چه صورتی تعیین می شود؟

پاسخ 12) تفاوت متوسط قیمت برق خریدار و تعرفه تکلیفی خریدار مورد نظر در هر ساعت به عرضه کننده پرداخت و یا از وی دریافت می گردد. طبیعتاً هر گونه توافق قیمت در قرارداد میان عرضه کننده و مصرف کننده کاملاً آزاد است.

 

13) در قیمت گذاری هزینه ترانزیت برق آیا فاصله مصرف کننده و تولید کننده لحاظ می شود؟یا به روش تمبر پستی است؟

پاسخ 13) در قیمت گذاری ترانزیت، نقاط تولید و مصرف جدا از هم مورد بررسی قرار می گیرند و در هر کدام هزینه های مرتبط با تزریق/دریافت برق به / از نقطه مرجع شبکه ملاک می باشد.

 

 14) مفهوم گواهی ظرفیت چیست و نقش آن در قراردادهای دوجانبه به چه شکلی است؟

پاسخ 14) گواهینامه ای است که نشان دهنده ایجاد ظرفیت تولید متناسب با مقدار مصرف جدید در شبکه می باشد. مشترکین جدید که قصد اتصال به شبکه و یا افزایش انشعاب بالای یک مگاوات را دارند ملزم به ارائه گواهی ظرفیت متناسب با حجم تقاضای خود هستند. مصرف کنندگان فعلی و متقاضی عقد قرارداد دوجانبه در صورتیکه نیاز به افزایش تقاضا نداشته باشند می توانند بدون اخذ گواهی ظرفیت، با عرضه کنندگان مورد نظر خود قرارداد دوجانبه منعقد نمایند.  

 

 15) تاثیر هزینه های ترانزیت در قراردادهای دوجانبه در صورتحساب خدمات انتقال شرکتها چیست؟

پاسخ 15) سرجمع هزینه ترانزیت دریافتی و هزینه خدمات انتقال خریداران بازار عمده فروشی پوشش دهنده صورتحساب پرداختی به شرکتهای خدمات انتقال است.

 

 16) هزینه خدمات جانبی در قراردادهای دوجانبه که به هزینه ترانزیت اضافه می شود به چه علتی است؟

پاسخ 16) هزینه خدمات جانبی بخشی از هزینه های عام خدمات شبکه است که مستقل از نوع تامین برق به مصرف کنندگان بار می شود.

 

 17) آیا امکان تغییر در نمونه قرارداد تامین برق مصرف کننده که فیمابین عرضه کننده و خریدار منعقد می شود وجود دارد یا خیر؟

پاسخ 17) بله قرارداد فعلی یک فرمت پیشنهادی است که می تواند با توافق طرفین تغییر یابد.

 

 18) دریافتی شرکت مدیریت شبکه بابت هزینه های ترانزیت در چه محلی صرف می شود؟ آیا باتوجه به اینکه شرکت مدیریت شبکه ذینفع مبادلات مالی بازار نمی باید (اصطلاحاً تراز بازار صفر است) این درآمد ها به شرکتهای برق منطقه ای پرداخت می شود؟

پاسخ18) هزینه های دریافتی قسمتی از هزینه های شرکت مدیریت شبکه از جمله خدمات انتقال را پوشش می دهد.

دو شنبه 9 بهمن 1396
شرکت مدیریت شبکه برق ایراننظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد