در تاریخ 95.07.07 از سوی شرکت ملی نفت انجام می شود

عرضه 1,000,000 بشکه میعانات گازی(Condensate) صادراتی شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی

یک شنبه 4 مهر 1395   سرویس
شرایط خرید میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی

شرایط خرید میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی

(جهت دریافت فایل شرایط معامله فایل پیوست را دانلود نمایید)

حداقل حجم قابل خريد 1،000،000 بشكه می‌باشد با نوسان عملياتي مثبت منفي 5 درصد در يك محموله و يك كشتي می‌باشد. حمل و فروش ميعانات گازي پارس جنوبي خريداري شده به مقاصد امارات متحد عربي، كره جنوبي و ژاپن مجاز نمی‌باشد. دوره تحويل کالا در بازه 95/08/03 لغايت 95/08/07 می‌باشد.ارائه حداقل اطلاعات شامل شماره تلفن شركت- نام و شماره تلفن نماينده خريدار- ايميل رسمي- فكس- شماره ثبت- كد اقتصادي و شماره ملي الزامی‌است. بازه نهايي دو روزه تحويل در دوره مجاز فوق الذکر توسط شرکت ملي نفت ايران به خريدار ابلاغ خواهد شد و خريدار حق هيچگونه اعتراضي را در مورد تاريخ تحويل کالا نخواهد داشت. محل تحويل فوب پايانه شناور عسلويه (SBM) می‌باشد. 1- خريداران علاقه مند به شركت در معامله در روز عرضه ميبايست تا قبل از شروع عرضه ميزان 10 درصد ارزش ريالي معامله بر اساس قيمت اوليه دلاري اعلام شده توسط شركت ملي نفت ايران كه با نرخ تسعير ارز 2 روز كاري قبل از عرضه، اعلامي طبق مكانيزم مصوب يورس انر‍‍‍‍‍ژي( استعلام از سه صرافي بانك ملت، اميد سپه و سامان به صورت ميانگين نرخ خريد و فروش ارز ( اسكناس) در هر روز- اعلامی‌توسط حداقل دو صرافي از سه صرافي ياد شده) محاسبه ميگردد،به حساب شركت سپرده گذاري مركزي واريز نمايند. 2- قيمت اوليه هر بشكه ميعانات گازي پارس جنوبي براي درج در اطلاعيه عرضه عبارت از دو جز خواهد بود كه جز اول شامل متوسط كليه مظنه هاي قيمتي (Qutation) موجود از قيمت نفت خام دوبي از ابتداي ماه ميلادي عرضه تا روز قبل از صدور اطلاعيه عرضه به عنوان آخرين قيمت مبنا ميباشد و جز دوم ( كه از سوي امور بين الملل شركت ملي نفت ايران بر اساس واقعيات و شرايط روز بازار ميعانات گازي پارس جنوبي تعيين شده و نشان دهنده اختلاف قيمت نفت خام دوبي با قيمت ميعانات ياد شده ميباشد.) (آلفا) عدد ثابتي است كه به جز اول اضافه يا از آن كم ميشود0بديهي است خريداران صرفا بر روي جز دوم قيمت اوليه رقابت خواهند كرد. 3- ماخذ مظنه قيمتي (Qutation) نفت خام دوبي در كليه مراحل قيمت گذاري كالاي مورد عرضه ، قيمت منتشره براي ماه اول اين نفت خام تحت عنوان بندي "Spot Assessments" در نشريه Crude Oil Marketwire موسسه قيمتگذاري Platts ميباشد. 4- شيوه تسويه معاملات به صورت تسويه شرايطي ميباشد و تسويه در دو مرحله علي الحساب و نهايي انجام ميپذيرد. 5- خريدار 8 روز كاري پس از تاريخ انجام معامله مهلت خواهد داشت كشتي خود ( كه واجد كليه شرايط و استاندارد هاي لازم به شرح GTC پيوست براي بارگيري و حمل محموله ميباشد) را به واحد عمليات و فرآورده امور بين الملل معرقي نمايد. امور بين الملل ظرف دو روز كاري پس از معرفي كشتي مناسب از سوي خريدار ، نسبت به بررسي و درصورت واجد شرايط بودن و تاييد آن اقدام خواهد نمود. در صورت عدم معرفي و يا عدم تاييد كشتي در مهلت مقرر، اين موضوع به منزله عدم تمايل و عدم توانايي خريدار براي برداشت محموله تلقي گرديده و قرارداد با اعلام رسمي واحد عمليات و فرآورده هاي نفتي امور بين الملل شركت ملي نفت ايران فسخ خواهد شد و معادل 5 درصد ارزش كل قرارداد براساس قيمت اوليه از پيش پرداخت خريدار به فروشنده پرداخت خواهد گرديد و هزينه معاملاتي فروشنده نيز توسط خريدار تامين خواهد شد. كارمزد هاي مصوب بورس براساس قيمت مبناي اوليه به علاوه تعديل كشف شده در بورس انر‍زي (يعني آلفاي جديد) در روز عرضه و براساس نرخ تسعير ارز استعلام شده بر اساس مكانيزم مصوب بورس انرژي حداكثر تا 3 روز پس از روز انجام معامله محاسبه و از طرفين كسر خواهد شد. 6- پس از تأييد کشتي معرفي شده خريدار، توسط امور بين الملل، در فاصله حداکثر 19 روز تقويمي پس از انجام معامله، دوره قطعي دو روزه بارگيري - که در دوره پنج روزه اوليه اعلام شده در اطلاعيه عرضه قرار دارد - براي هماهنگي دقيق تر ورود کشتي به اسکله و صدور پيش فاکتور به خريدار اطلاع داده خواهد شد. 7- . همزمان با اعلام دوره دو روزه قطعي بارگيري توسط امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران (حداکثر تا ساعت 14) به بورس انرژي ايران و کارگزار فروشنده، بورس انرژي ايران موظف است حداکثر تا پايان ساعت کاري همان روز، نرخ تسعير ارز 2 روز کاري قبل از تاريخ اعلام دوره دو روزه فوق الذکر را بر اساس مکانيزم مصوب بورس انرژي ايران به امور مالي شرکت ملي نفت ايران و کارگزار فروشنده و خريدار اعلام نمايد. امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران قيمت علي الحساب محموله را بر اساس متوسط کليه مظنّه هاي قيمتي (Quotation) موجود در نشريه پلتس از ابتداي ماه ميلادي عرضه تا روز قبل از تاريخ اعلام دوره، به امور مالي شرکت ملي نفت ايران اعلام مي-نمايد. امور مالي شرکت ملي نفت ايران موظف است با استفاده از نرخ اعلامي از سوي امور بين الملل و نرخ تسعير ارز اعلامي از سوي بورس انرژي ايران مبادرت به صدور پيش فاکتور حداکثر تا يک روز کاري بعد از دريافت اطلاعات فوق الذکر و اعلام آن به شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، خريدار و کارگزار فروشنده نمايد 8- روز تسويه نهايي مالي بين شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و خريدار 3 روز کاري (تا پايان ساعت اداري) قبل از اولين روز دوره دو روزه بارگيري می‌باشد و خريدار موظف است بر اساس ارزش ريالي مندرج در پيش فاکتور صادره اقدام به واريز وجه نقد و يا ارائه ضمانت نامه بانکي مورد تاييد شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به ميزان 100 درصد معادل ريالي ارزش دلاري محموله براساس پيش فاکتور فوق الذکر به نفع شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه نمايد. چنانچه خريدار 20 روز تقويمي پس از تاريخ بارنامه معادل ريالي فاکتور نهايي را پرداخت ننمايد، ضمانت نامه مزبور نقد خواهد شد. امکان تسويه با تأخير در تسويه نهايي وجود ندارد. 9- در صورت عدم واريز وجه مزبور طي مهلت مقرر قرارداد منفسخ گرديده و 5 درصد ارزش اوليه قرارداد به عنوان خسارت انفساخ از محل پيش پرداخت خريدار به نفع شرکت ملي نفت ايران لحاظ خواهد شد و همچنين خريدار موظف است هزينه هاي معاملاتي فروشنده را نيز پرداخت نمايد. 10- پس از واريز 100 درصد ارزش محموله بر اساس آخرين قيمت اعلامي توسط امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران و تعيين دوره دو روزه قطعي بارگيري، شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه اقدام به تاييد كتبي واريز وجه به امورمالي شركت ملي نفت ايران می‌نمايد. به دنبال آن عمليات فرآورده امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران پس از دريافت تاييديه تسويه از سوي امور مالي شرکت ملي نفت ايران دستور بارگيري نفتکش اعزامي خريدار را صادر و به بندر بارگيري اعلام می‌نمايد. 11- مسئوليت شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه درخصوص تسويه مالي قرارداد محدود به ميزان پرداختي خريدار به آن شرکت (110 درصد ارزش تقريبي محموله منهاي کارمزد خريدار) خواهد بود. 12- پس از انجام بارگيري و صدور بارنامه، قيمت نهائي محموله بر اساس متوسط آخرين 3 مظنّه ي قيمتي (Quotation) موجود و متوالي پيش از تاريخ بارنامه، منتشره در نشريه پلتس(مأخذ ذکر شده در بند 3) محاسبه شده و با لحاظ ساختن تعديل کشف شده (آلفاي جديد) در روز انجام معامله (روز عرضه) و نرخ تسعير ارز دريافتي از بورس انرژي ايران در تاريخ صدور بارنامه ( بر اساس استعلام از سه صرافي بانک ملت، اميد سپه و سامان به صورت ميانگين نرخ خريد و فروش ارز (اسکناس) در هر روز -اعلامي توسط حداقل 2 صرافي از سه صرافي ياد شده-) جهت صدور سياهه نهايي از سوي امور مالي شرکت ملي نفت ايران به خريدار و شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه اعلام می‌شود. 13- شرکت بورس انرژي ايران موظف است، پس از دريافت درخواست امور مالي شرکت ملي نفت ايران در روز کاري براي اعلام نرخ تسعير مورد استفاده در محاسبه قيمت نهائي به ريال، حداکثر تا پايان همان روز کاري نرخ تسعير ارز را، به امور مالي شرکت ملي نفت ايران اعلام نمايد. در صورت عدم وجود نرخ در تاريخ يا تاريخ هاي مورد درخواست، مبناي اعلام نرخ تسعير، آخرين نرخ يا نرخ هاي موجود خواهد بود. 14- نرخ تسعير ارز تسويه نهايي و همچنين قيمت نهايي اعلام شده از طرف امور بين الملل به امور مالي شرکت ملي نفت ايران دو رقم اعشار محاسبه و به صورت حسابي گرد خواهد شد. 15- در صورتي که کشتي خريدار در دوره دو روزه بارگيري(LAYCAN) اعلام شده از سوي واحد عمليات فرآورده هاي نفتي امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران وارد بندر نشود، امور بين الملل مجاز خواهد بود تا هر زمان که از لحاظ امکانات تدارکاتي بندر، موجودي محموله و برنامه ريزي براي بارگيري و تخليه ساير محمولات براي آن امور مقدور باشد اقدام به پهلودهي کشتي خريدار و تحويل بار نمايد و خريدار حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص نخواهد داشت( حداكثر زمان بررسي امكان تحويل محموله خارج از دوره 2 روزه اعلام شده، 10 روز تقويمي پس از روز دوم دوره 2 روزه می‌باشد و پس از آن تحويل محموله به خريدار منتفي می‌شود و معادل 5 در صد ارزش كل قرارداد بر اساس قيمت اوليه از پيش پرداخت خريدار به فروشنده پرداخت خواهد گرديد و هزينه معاملاتي فروشنده نيز توسط خريدار تامين خواهد شد.). در اين حالت امور بين الملل دو قيمت را به شرح ذيل محاسبه و عدد بالاتر را به عنوان قيمت نهايي در سياهه به خريدار و شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه اعلام خواهد نمود:الف- متوسط آخرين 3 مظنّه ي قيمتي (Quotation) موجود و متوالي پيش از تاريخ بارنامه ، منتشره در نشريه پلتس بعلاوه تعديل کشف شده (آلفاي جديد) در روز انجام معامله (روز عرضه) و بر اساس نرخ تسعير ارز دريافتي از بورس انرژي ايران در تاريخ صدور بارنامه ( بر اساس استعلام از سه صرافي بانک ملت، اميد سپه و سامان به صورت ميانگين نرخ خريد و فروش ارز (اسکناس) در هر روز -اعلامي توسط حداقل 2 صرافي از سه صرافي ياد شده-).ب- متوسط آخرين 3 مظنّه ي قيمتي (Quotation) موجود و متوالي پيش از تاريخ روز دوم دوره بارگيري اوليه اعلامي به خريدار (LAYCAN)- که خريدار آن دوره را از دست داده- منتشره در نشريه پلتس بعلاوه تعديل (آلفاي جديد) کشف شده در روز انجام معامله (روز عرضه) و بر اساس نرخ تسعير ارز دريافتي از بورس انرژي ايران در تاريخ روز دوم دوره بارگيري اوليه ( بر اساس استعلام از سه صرافي بانک ملت، اميد سپه و سامان به صورت ميانگين نرخ خريد و فروش ارز (اسکناس) در هر روز -اعلامي توسط حداقل 2 صرافي از سه صرافي ياد شده-) 16- . در صورتيكه فروش محموله به پشتوانه ضمانت نامه بانکي ارائه شده بانک خريدار به نفع شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت گرفته باشد؛ شركت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه موظف است حداکثر 2 روز کاري پس از 20 روز تقويمي از تاريخ بارنامه صادره امور بين الملل شركت ملي نفت ايران و بر اساس ارزش مندرج در سياهه نهايي صادره توسط امور مالي شركت ملي نفت ايران، کل وجوه حاصل از فروش ميعانات گازي پارس جنوبي را به حساب مورد معرفي شركت ملي نفت ايران در سياهه نهايي مذكور واريز و مطابق با اين سياهه با شركت ملي نفت ايران بطور كامل تسويه نمايد.کارگزار فروشنده موظف است حداکثر سه روز کاري پس از انجام معامله نسبت به واريز کارمزدهاي فروشنده به نيابت از شرکت ملي نفت ايران اقدام و متعاقبا شرکت ملي نفت ايران کليه کارمزدهاي مصوب فروش پرداختي از سوي کارگزار را با کارگزار فروشنده تسويه خواهد نمود 17- در صورتيكه فروش محموله بر اساس واريز نقدي توسط خريدار به حساب شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت گرفته باشد؛ شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه موظف است كه کل وجوه حاصل از فروش ميعانات گازي پارس جنوبي را يك روز کاري پس از صدور سياهه نهايي توسط امور مالي شرکت ملي نفت ايران، به حساب مورد معرفي شركت ملي نفت ايران در سياهه نهايي مذكور واريز و مطابق با اين سياهه با شركت ملي نفت ايران بطور كامل تسويه نمايد. کارگزار فروشنده موظف است حداکثر سه روز کاري پس از انجام معامله نسبت به واريز کارمزدهاي فروشنده به نيابت از شرکت ملي نفت ايران اقدام و متعاقبا شرکت ملي نفت ايران کليه کارمزدهاي مصوب فروش پرداختي از سوي کارگزار را با کارگزار فروشنده تسويه خواهد نمود. 18- بغير از کارمزدهاي مصوب معاملاتي بورس انرژي ايران مربوط به فروشنده و هزينه هايي که تحت شرايط فروش فوب بعهده فروشنده می‌باشد، هرگونه عوارض اعم از نوسازي، عوارض گمرکي و مبادي صادراتي و هزينه هاي مربوط به کارمزدهاي بانکي، حمل و ساير هزينه هاي بندري و هزينه هاي مترتب بر انجام معامله بر عهده خريدار می‌باشد. 19- در صورتي که موضوع قرارداد توسط فروشنده از مبادي رسمي گمرکي صادر و اظهارنامه‌هاي گمرکي به نام فروشنده تنظيم شود، در اين صورت به دليل صادراتي بودن محموله مشمول وضع ماليات و عوارض بر ارزش افزوده نمي‌گردد. لکن در حالتي که موضوع قرارداد در سرزمين ايران به خريدار تحويل داده شود و توسط آنها از مبادي رسمي گمرکي صادر و اظهارنامه‌هاي گمرکي به نام آنان تنظيم شود، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده در سياهه‌هاي فروش درج شده و خريدار ملزم به پرداخت ماليات مذکور به فروشنده مي‌باشد. بديهي است طبق ماده 13 قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از ارائه مدارک حاصل از صادرات محموله‌هاي خريداري به سازمان امور مالياتي، ماليات مذکور قابل استرداد به خريدار خواهد بود. 20- ساير موارد و جزييات مترتب بر فروش و تحويل محمولات که در بالا ذکر نشده است بر اساس شرايط و ضوابط کلي (GTC) فروش فوب (تحويل در عرشه کشتي) فرآورده هاي نفتي امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران می‌باشد. 21- مشخصات و محدوديت هاي اسكله شناور (SPM) عسلويه جهت پهلودهي كشتي عبارتند از: مطابق پيوست لازم به ذكر است امكان پهلودهي كشتي ها در هنگام شب (پس از ساعت 6 بعد از ظهر بسته به شناور عسلويه وجود ندارد( Daylight Restriction) و كشتي در صورت اعلام آمادگي (NOR Tender) پس از ساعت 16 بايد براي استفاده از روشنايي روز جهت آغاز عمليات پهلودهي تا شروع روز بعد منتظر بماند و خريدار حق هيچ گونه اعتراضي و ادعايي (اعم از دموراژ و غيره) در اين خصوص نخواهد داشت. ساعت شروع روز در 6 ماه اول سال از ساعت 6 صبح و در 6 ماه دوم سال از ساعت 7 صبح ميباشد.

 

یک شنبه 4 مهر 1395
بورس انرژینظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد