گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 28 دی 1395

گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 28 دی 1395

گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 28 دی 1395   ... ادامه
گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 27 دی 1395

گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 27 دی 1395

گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 27 دی 1395   ... ادامه
حواله های پتروشیمی تندگویان تاریخ 14 آذر

حواله های پتروشیمی تندگویان تاریخ 14 آذر

حواله های پتروشیمی تندگویان   ... ادامه
عرضه محصولات کشاورزی 95/10/12

عرضه محصولات کشاورزی 95/10/12

جو دامی حجم13905 افزايش عرضه0 جو دامی (ماده33) حجم19336 افزايش عرضه0 ذرت دانه ای (ماده 33) حجم13711475 افزايش عرضه0 روغن خام سویا حجم100 افزايش عرضه900 شکر سفید حجم400 افزايش عرضه3200 گندم خوراکی حجم21000 افزايش عرضه0 گندم دورم حجم2000 افزايش عرضه0   ... ادامه
عرضه محصولات کشاورزی 95/10/04

عرضه محصولات کشاورزی 95/10/04

جو دامی حجم11610 افزايش عرضه0 جو دامی (ماده33) حجم16606 افزايش عرضه0 ذرت دانه ای (ماده 33) حجم4796825 افزايش عرضه0 روغن خام سویا حجم100 افزايش عرضه900 شکر سفید حجم300 افزايش عرضه2700 گندم خوراکی حجم8000 افزايش عرضه0 گندم دورم حجم2000 افزايش عرضه0   ... ادامه
آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/10/07

آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/10/07

کنجاله سویا پلیت حجم معامله (تن) 1150 ذرت دانه ای (ماده 33) حجم معامله (تن) 2354.103 گندم خوراکی حجم معامله (تن) 2000 روغن خام سویا حجم معامله (تن) 700 برنج وارداتی حجم معامله (تن) 900 گندم دورم حجم معامله (تن) 0 شکر سفید حجم معامله (تن) 0 جو دامی (ماده33) حجم معامله (تن) 0 جو دامی حجم معامل   ... ادامه
آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/10/04

آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/10/04

ذرت دانه ای (ماده 33) حجم معامله (تن) 1832.844 جو دامی حجم معامله (تن) 2200 روغن خام سویا حجم معامله (تن) 100 گندم خوراکی حجم معامله (تن) 250 جو دامی (ماده33) حجم معامله (تن) 0 شکر سفید حجم معامله (تن) 0 گندم دورم حجم معامله (تن) 0   ... ادامه