گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 02 اردیبهشت  ۱۳۹۶

گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 02 اردیبهشت ۱۳۹۶

گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 02 اردیبهشت ۱۳۹۶   ... ادامه
گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 20 فروردین ۱۳۹۶

گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 20 فروردین ۱۳۹۶

گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 20 فروردین ۱۳۹۶   ... ادامه
حواله های پتروشیمی تندگویان تاریخ 14 آذر

حواله های پتروشیمی تندگویان تاریخ 14 آذر

حواله های پتروشیمی تندگویان   ... ادامه
عرضه محصولات کشاورزي مورخ1396/04/03

عرضه محصولات کشاورزي مورخ1396/04/03

براي دريافت اطلاعات عرضه محصولات کشاورزي در بورس کالاي ايران فايل پيوست را دانلود نماييد   ... ادامه
عرضه محصولات کشاورزي مورخ1396/03/31

عرضه محصولات کشاورزي مورخ1396/03/31

براي دريافت اطلاعات عرضه محصولات کشاورزي در بورس کالاي ايران فايل پيوست را دانلود نماييد   ... ادامه
آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/10/07

آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/10/07

کنجاله سویا پلیت حجم معامله (تن) 1150 ذرت دانه ای (ماده 33) حجم معامله (تن) 2354.103 گندم خوراکی حجم معامله (تن) 2000 روغن خام سویا حجم معامله (تن) 700 برنج وارداتی حجم معامله (تن) 900 گندم دورم حجم معامله (تن) 0 شکر سفید حجم معامله (تن) 0 جو دامی (ماده33) حجم معامله (تن) 0 جو دامی حجم معامل   ... ادامه
آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/10/04

آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/10/04

ذرت دانه ای (ماده 33) حجم معامله (تن) 1832.844 جو دامی حجم معامله (تن) 2200 روغن خام سویا حجم معامله (تن) 100 گندم خوراکی حجم معامله (تن) 250 جو دامی (ماده33) حجم معامله (تن) 0 شکر سفید حجم معامله (تن) 0 گندم دورم حجم معامله (تن) 0   ... ادامه