حلال 404 خلیج فارسد


حداقل مقدار خريد براي هر خريدار براي هر مقصد300.000ليتر و تحويل انبار نفت ستاره خليج فارس مي باشد.و سفارش خريد بايد ضريبي از آن باشد. شيوه تسويه100درصد نقدي مي باشد. محل تحويل درب پالايشگاه و مبناي حجم فراورده نحويلي باسکول پالايشگاه مي باشد.و به ازاي هر هزار ليتر فرآورده 100هزار ريال هزينه هاي جانبي (توزين ،بارگيري و...) و 9% ماليات ارزش افزوده محاسبه مي گردد. خريدار موظف به بارگيري در زمانبندي معين حداکثر 5 روز براي هر 300هزار ليتر مي باشد.در غير اين صورت شامل جريمه پرداخت هزينه انبار داري به ميزان هر 1000 ليتر محصول برداشت نشده روزانه 200هزار ريال مي باشد. ارائه حداقل مشخصات مشتريان شامل پ   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
نماد تجاری DSFPGCABEX0980626
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با اميدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 3000000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 49,171
حداقل قیمت پایه 46,713
حداکثر قیمت پایه 51,629
شرایط پرداخت نقدي-واريز مبلغ 10% ارزش معامله به عنوان پيش پرداخ
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 34,420
حداکثر قیمت مجاز 491,710
تیک 1.00000
ضریب حجمی 300000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 300000
حداقل حجم خرید 300000
حداکثر حجم خرید 3000000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/30 10:0
  نفتا پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي 1398/06/30 10:15
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/30 10:30
  برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی 1398/06/30 10:35
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/06/30 10:45
  حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1398/06/30 11:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/06/30 11:15
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/30 11:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/06/30 11:45
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/06/31 0:0
  زغال سنگ حرارتی شرکت طبس احیا سپاهان در رینگ داخلی 1398/06/31 10:0
  سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رین 1398/06/31 10:15
  زغال سنگ کک شو شرکت طبس احیا سپاهان در رینگ داخلی 1398/06/31 10:30
  برش هیدروکربن حاصل از ضایعات پتروشیمی عاری از هرگو 1398/06/31 11:0
  ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي 1398/06/31 11:15
  میعانات گازی پالایش گاز خانگیران در رینگ داخلی (S- 1398/06/31 11:45
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/06/31 12:0
  گاز مایع پالایش نفت تهران در رینگ بین الملل 1398/07/01 13:30
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/07/02 14:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0