برش بندرد


حداقل تقاضا 22 تن- 9درصد ماليات بر ارزش افزوده به قيمت فروش تعلق ميگيرد.ارائه كد اقتصادي جديد و كارت ملي براي كليه خريداران الزامي است و صدور حواله فروش مشروط به ارائه آن ميباشد.مهلت اعتبار حواله هاي تحويل فوري از تاريخ صدور و جهت حواله هاي سلف از تاريخ تحويل (قيد شده در حواله) به مدت سه ماه ميباشد و پس از آن حواله ابطال خواهد شد و موارد استثناء بايستي با شركت تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس هماهنگ شود.شركت تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس براي صدور حواله و تحويل كالا به خريداراني كه كد اشتراك آنها توسط سازمان حمايت،وزارت صنايع و...مسدود اعلام شده هيچ گونه مسئوليتي ندارد و در صورت ابطال معاملات فوق   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
نماد تجاری DHCBEFWBEX0980630
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با اميدنامه و طبق اطلاعيه عرضه
حجم عرضه 308 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله سلف
قیمت پایه 30,998
حداقل قیمت پایه 29,449
حداکثر قیمت پایه 32,547
شرایط پرداخت نقدي
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 21,699
حداکثر قیمت مجاز 309,980
تیک 1.00000
ضریب حجمی 22
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 20
حداقل حجم خرید 22
حداکثر حجم خرید 308
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/30 10:0
  نفتا پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي 1398/06/30 10:15
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/30 10:30
  برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی 1398/06/30 10:35
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/06/30 10:45
  حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 1398/06/30 11:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/06/30 11:15
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/30 11:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/06/30 11:45
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/06/31 0:0
  زغال سنگ حرارتی شرکت طبس احیا سپاهان در رینگ داخلی 1398/06/31 10:0
  سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رین 1398/06/31 10:15
  زغال سنگ کک شو شرکت طبس احیا سپاهان در رینگ داخلی 1398/06/31 10:30
  برش هیدروکربن حاصل از ضایعات پتروشیمی عاری از هرگو 1398/06/31 11:0
  ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي 1398/06/31 11:15
  میعانات گازی پالایش گاز خانگیران در رینگ داخلی (S- 1398/06/31 11:45
  نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایر 1398/06/31 12:0
  گاز مایع پالایش نفت تهران در رینگ بین الملل 1398/07/01 13:30
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/07/02 14:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0