ریفورمیت بوعلید


حداقل مقدار تقاضا 500 تن طبق امیدنامه 1- خریداران حق واگذاری تحویل کالای خریداری شده از پتروشیمی بوعلی سینا را به غیر ندارند و خود (با باربری اعلام شده) میبایستی نسبت به تحویل کالا از مجتمع تولید کننده اقدام نمایند. 2- خریدار میبایستی ظرف مدت 30 روز حواله خریداری شده را برداشت نماید و در صورتی که در موعد مقرر اقدام به برداشت کامل حواله ننماید فروشنده مختار به ابطال باقی مانده حواله مشتری میباشد و همچنین خریدار مشمول هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از آن به صورت روزشمار و نیم درصد مبلغ باقیمانده حواله میباشد که توسط فروشنده محاسبه و از خریدار اخذ خواهد شد. خریدار متعهد می گردد محصول خریدار   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
نماد تجاری DREBOFWBEX0980607
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با اميدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 10000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله سلف
قیمت پایه 68,680
حداقل قیمت پایه 65,246
حداکثر قیمت پایه 72,114
شرایط پرداخت نقدي - واريز 10 درصد پيش پرداخت قبل از شروع عرضه
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 48,076
حداکثر قیمت مجاز 686,800
تیک 1.00000
ضریب حجمی 25
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 100
حداقل حجم خرید 500
حداکثر حجم خرید 10000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 68,680

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  گازمایع پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 0:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/05/30 10:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1398/05/30 10:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/05/30 10:15
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 10:15
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/05/30 10:30
  گازمایع پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 10:30
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/05/30 10:45
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:10
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:20
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:30
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:45
  برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الم 1398/05/30 12:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 12:15
  گاز مایع پالایش نفت اصفهان در رینگ بین الملل 1398/05/30 12:30
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 13:0
  گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل 1398/05/30 13:30
  گاز مایع پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل 1398/05/30 14:0
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/05/30 14:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/06/05 14:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0