پنتان پلاس پارسد


1 - ماليات بر ارزش افزوده (مطابق قوانين سال 1398) به قيمت فروش تعلق مي گيرد. واريز وجوه ماليات بر ارزش افزوده مي بايست به صورت همزمان با واريز وجه ارزش كالا صورت گيرد و كليه فيش هاي واريزي بايستي به نام خريدار كالا باشد در غير اين صورت عواقب تأخير در صدور حواله بر عهده مشتري مي باشد. 2 - ارايه كد اقتصادي جديد و كارت ملي براي كليه خريداران الزاميست و صدور حواله مشروط به ارايه آن مي باشد. 3 - كالا جهت مصرف در داخل كشور عرضه مي گردد و خريدار حق صادرات ندارد. 4 - بارگيري توسط تانكرهاي داراي مخازن خاص تحت فشار با قابليت بارگيري از كنار صورت مي پذيرد و شركتهاي خريدار نيز بايد داراي مخازن مذكور جهت ن   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی پارس
نماد تجاری DPLPRCABEX0980528
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با اميدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 506 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 38,505
حداقل قیمت پایه 36,580
حداکثر قیمت پایه 40,430
شرایط پرداخت نقدي - واريز مبلغ 10% ارزش معامله به عنوان پيش پرد
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 26,954
حداکثر قیمت مجاز 385,050
تیک 1.00000
ضریب حجمی 22
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 44
حداقل حجم خرید 88
حداکثر حجم خرید 506
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 38,505

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  گازمایع پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 0:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1398/05/30 10:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/05/30 10:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/05/30 10:15
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 10:15
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/05/30 10:30
  گازمایع پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 10:30
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/05/30 10:45
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:10
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:20
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:30
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:45
  برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الم 1398/05/30 12:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 12:15
  گاز مایع پالایش نفت اصفهان در رینگ بین الملل 1398/05/30 12:30
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 13:0
  گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل 1398/05/30 13:30
  گاز مایع پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل 1398/05/30 14:0
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/05/30 14:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/06/05 14:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0