برق ارومیه


"شرايط عمومي قرارداد مطابق با"" اطلاعيه شرايط عمومي عرضه در رينگ داخلي تابلوي برق بازار فيزيكي بورس انر‍‍ژي ايران ""مورخ 960322 در سايت شركت بورس انر‍ژي ايران مي باشد.شرايط مذكور جز لاينفك اطلاعيه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشد.1- مبناي پيش پرداخت معامله 7 درصد قيمت پايه اعلامي از سوي فروشنده مي باشد. 2- ضروري است خريدار بلافاصله پس از انجام معامله از طريق كارگزار خود ، اطلاعات شركت شامل اطلاعات صاحبان امضاي مجاز، مدير عامل، كد اقتصادي،شنا سه ملي و شماره تماس نماينده را به همراه مدارك رسمي به كارگزار فروشنده اعلام نمايد.3- مصرف كنندگان نهايي برق، با هما   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
نماد تجاری DPEORCABEXM980601
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با اميدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 50000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 460
حداقل قیمت پایه 5
حداکثر قیمت پایه 915
شرایط پرداخت تسويه به صورت خارج از پاياپاي( امكان تسويه نقدي وج
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز -459,540
حداکثر قیمت مجاز 460,460
تیک 1.00000
ضریب حجمی 100
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 1000
حداقل حجم خرید 1000
حداکثر حجم خرید 50000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 460

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  گازمایع پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 0:0
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1398/05/30 10:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/05/30 10:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/05/30 10:15
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 10:15
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/05/30 10:30
  گازمایع پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 10:30
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/05/30 10:45
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:10
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:20
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:30
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:45
  برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الم 1398/05/30 12:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 12:15
  گاز مایع پالایش نفت اصفهان در رینگ بین الملل 1398/05/30 12:30
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 13:0
  گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل 1398/05/30 13:30
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/05/30 14:0
  گاز مایع پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل 1398/05/30 14:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/06/05 14:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0