نفتا شاباند


* تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي مي باشد و امكان تسويه به صورت نقدي وجود ندارد.* 1- نفتاي عرضه شده از طريق تانكر و بازوي بارگيري تحويل مي گردد و مبناي تحويل وزن توزين شده توسط باسكول شركت پالايش نفت آبادان ميباشد.و صرفا شركتهاي داراي پروانه بهره برداري مجاز به خريد هستند 2. خريداران مي بايست حداکثر تا تاريخ 1398.06.12 نسبت به معرفي پيمانکار تحويل گيرنده و مشخصات تانکرهاي بارگيري کننده و تحويل نفتاي خريداري شده اقدام نمايند. بديهي است هر مقدار از كالاي خريداري شده كه پس از سررسيد تحويل كالا حمل نگردد مشمول هزينه انبارداري به ازاي هر كيلو در هر روز تقويمي معادل 200 ريال خواهد گرديد و چنان   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شركت پالايش نفت آبادان
نماد تجاری DNNABCABEX0980528
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق آناليز پيوست و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 5000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 53,579
حداقل قیمت پایه 50,901
حداکثر قیمت پایه 56,257
شرایط پرداخت شيوه تسويه به صورت خارج از پاياپاي بوده و امكان تس
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 37,506
حداکثر قیمت مجاز 535,790
تیک 1.00000
ضریب حجمی 25
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 25
حداقل حجم خرید 25
حداکثر حجم خرید 5000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  گازمایع پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 0:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/05/30 10:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1398/05/30 10:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/05/30 10:15
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 10:15
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/05/30 10:30
  گازمایع پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 10:30
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/05/30 10:45
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:10
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:20
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:30
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:45
  برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الم 1398/05/30 12:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 12:15
  گاز مایع پالایش نفت اصفهان در رینگ بین الملل 1398/05/30 12:30
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 13:0
  گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل 1398/05/30 13:30
  گاز مایع پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل 1398/05/30 14:0
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/05/30 14:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/06/05 14:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0