گاز مایع پارسد


1 - حداقل ميزان خريد 1000 تن مي باشد. 2 - عمليات بارگيري به صورت حمل دريايي و در محل شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي صورت مي گيرد و تهيه كشتي و هزينه هاي عمليات بارگيري بر عهده شركت خريدار مي باشد. 3 -مهلت برداشت فراورده براي خريدار ظرف 30 روز از تاريخ فرم ثبت سفارش خريد كالا صادره بورس مي باشد در صورت عدم برداشت در مهلت مقرر مشتري ملزم به پرداخت هزينه هاي مرتبط بوده و مسئوليت عدم تحويل محصول به عهده مشتري مي باشد. 4 - گاز مايع عرضه شده از طريق حمل دريايي و در كشتي تحويل مي گردد. 5 - خريداران مي بايست حداكثر تا 3 روز از تاريخ ثبت سفارش نسبت به معرفي كشتي اقدام نمايند. عدم برداشت به موقع محصول   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی پارس
نماد تجاری DLGPRCABFS0980528
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با اميدنامه و طبق اطلاعیه عرضه
حجم عرضه 5000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 36,348
حداقل قیمت پایه 34,531
حداکثر قیمت پایه 38,165
شرایط پرداخت نقدي - واريز مبلغ 10% ارزش معامله به عنوان پيش پرد
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 25,444
حداکثر قیمت مجاز 363,480
تیک 1.00000
ضریب حجمی 1000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 500
حداقل حجم خرید 1000
حداکثر حجم خرید 5000
محل تحویل FS
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  گازمایع پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 0:0
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/05/30 10:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1398/05/30 10:0
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/05/30 10:15
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 10:15
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/05/30 10:30
  گازمایع پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 10:30
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/05/30 10:45
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:10
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:20
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:30
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:45
  برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الم 1398/05/30 12:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 12:15
  گاز مایع پالایش نفت اصفهان در رینگ بین الملل 1398/05/30 12:30
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 13:0
  گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل 1398/05/30 13:30
  گاز مایع پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل 1398/05/30 14:0
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/05/30 14:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/06/05 14:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0