هیدرو MC160 شرماند عمده


عرضه به صورت سلف يك ماهه مي باشد. 1- پس از تسويه كامل قرارداد زمان بندي تحويل كالا به خريداران اعلام خواهد شد و تحويل كالا صرفا طبق زمان بندي اعلام شده صورت مي گيرد. بديهي است هر ميزان از كالاي خريداري شده كه تا 7 روز كاري پس از سررسيد تحويل كالا حمل نگردد مشمول هزينه انبارداري به ازاي هر كيلوگرم در هر روز تقويمي مبلغ 200 ريال , تا 20 روز كاري پس از سررسيد تحويل كالا خواهد گرديد و چنانچه ظرف اين مدت كل كالاي خريداري شده حمل نگردد , قرارداد ابطال و علاوه بر هزينه ي انبار داري مشمول خسارت ابطال نيز مي گردد. 2-خريدار مي بايست حداكثر تا سه روز كاري پس از تسويه قرارداد مبالغ مربوط به هزينه هاي   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
نماد تجاری DHAKSFWBEX0980125
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق مشخصات مندرج در اميد نامه
حجم عرضه 9000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله سلف
قیمت پایه 34,980
حداقل قیمت پایه 33,231
حداکثر قیمت پایه 36,729
شرایط پرداخت شيوه تسويه به صورت نقدي مي باشد. واريز 20 درصد پي
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 24,486
حداکثر قیمت مجاز 3,498,000
تیک 1.000
ضریب حجمی 3000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 900
حداقل حجم خرید 3000
حداکثر حجم خرید 9000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0