سکوره سبک تبرید


حداقل خرید 25000کیلوگرم می باشد.خریدار حق صادرات محصول خریداری شده را ندارد.خریدار باید وجوه مربوط به قانون مالیات به ارزش افزوده را به حساب شماره 1361407845نزد بانک ملت شعبه مرکزی تبریز به نام شرکت پتروشیمی تبریز با درج کد شناسه پتروشیمی تبریز واریز نماید. در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از سررسيد تحويل ، 3 درصد هزینه انبارداری روز شمار و بصورت نقدي از مشتري دريافت مي گردد و درصورت عدم پرداخت جريمه، كالاي خريداري شده تحويل نمي گردد.

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
نماد تجاری DLFTZCABEX0971228
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق مشخصات مندرج در امید نامه
حجم عرضه 300 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 33,461
حداقل قیمت پایه 31,788
حداکثر قیمت پایه 35,134
شرایط پرداخت نقدي.واريز 20درصد ارزش تقريبي معامله به عنوان پيش
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 23,423
حداکثر قیمت مجاز 334,610
تیک 1.000
ضریب حجمی 25
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 10
حداقل حجم خرید 25
حداکثر حجم خرید 300
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0