نیترو تبرید


حداقل خرید 5000کیلوگرم می باشد. 2- خریدار حق صادرات محصول خریداری شده را ندارد. 3- خریدار باید وجوه مربوط به قانون مالیات به ارزش افزوده را به حساب شماره 1361407845نزد بانک ملت شعبه مرکزی تبریز به نام شرکت پتروشیمی تبریزبا درج کد شناسه پتروشیمی تبریز واریز نماید 4- در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از سررسيد تحويل ، 3 درصد هزینه انبارداری روز شمار و بصورت نقدي از مشتري دريافت مي گردد و درصورت عدم پرداخت جريمه، كالاي خريداري شده تحويل نمي گردد.

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
نماد تجاری DLNTZCABEX0971228
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق مشخصات مندرج در امید نامه
حجم عرضه 100 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 4,200
حداقل قیمت پایه 3,990
حداکثر قیمت پایه 4,410
شرایط پرداخت نقدي.واريز 20 درصد ارزش تقريبي معامله به عنوان پيش
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 2,940
حداکثر قیمت مجاز 42,000
تیک 1.000
ضریب حجمی 5
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 5
حداقل حجم خرید 5
حداکثر حجم خرید 100
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0