متان شرازد


حداقل خرید 11 تن می باشد و خریداران می بایست بر اساس سهمیه تخصیص یافته در سامانه بهین یاب و با رعایت قوانین مربوطه نسبت به خرید ضرایب صحیحی از 11 تن اقدام نمایند.درصورتیکه در زمان تحویل کالا به دلیل شرایط بارگیری و تحویل ، مقادیر تحویلی خارج از محدوده تلورانس باشد، صورتحساب بر اساس مقادیر تحویلی تنظیم و با خریدار تسویه حساب خواهد شد.در ضمن در صورت عدم برداشت کالا تا 3 روز کاری پس از سررسيد تحويل ، 10 درصد هزینه انبارداری به صورت روز شمار از کالای باقی مانده کسر می گردد.

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشيمي شيراز
نماد تجاری DMTSHCABEX0971228
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق مشخصات مندرج در امید نامه
حجم عرضه 1705 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 21,008
حداقل قیمت پایه 19,958
حداکثر قیمت پایه 22,058
شرایط پرداخت *واريز 20 درصد ارزش تقريبي معامله به عنوان پيش پرد
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 14,706
حداکثر قیمت مجاز 210,080
تیک 1.000
ضریب حجمی 11
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 20
حداقل حجم خرید 11
حداکثر حجم خرید 1705
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0