گاز مایع بندرد


- 9%مالیات بر ارزش افزوده به قیمت فروش تعلق میگیرد. - ارائه کد اقتصادی جدید و کارت ملی برای کلیه خریداران الزامی است و صدور حواله فروش مشروط به ارائه آن می باشد. -مهلت ارائه حواله های تحویل فوری از تاریخ صدور و جهت حواله های سلف از تاریخ تحویل (قید شده در حواله ) به مدت سه ماه میباشد و پس از آن حواله ابطال خواهد شد و موارد استثنا بایستی با شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس هماهنگ شود. - شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس برای صدور حواله و تحویل کالا به خریدارانی که کد اشتراک آنها توسط سازمان حمایت ، وزارت صنایع و ... مسدود اعلام شده هیچگونه مسئولیتی ندارد و در صورت ابطال معاملات فوق ، کلیه هز   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
نماد تجاری DIGBECABEX0971228
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق با امید نامه
حجم عرضه 500 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 40,489
حداقل قیمت پایه 38,465
حداکثر قیمت پایه 42,513
شرایط پرداخت نقدي-واريز مبلغ 20% ارزش معامله به عنوان پيش پرداخ
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 28,343
حداکثر قیمت مجاز 404,890
تیک 1.000
ضریب حجمی 10
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 10
حداقل حجم خرید 20
حداکثر حجم خرید 500
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0