برش امیرکبیرد


1-حداقل خرید25000 کیلوگرم میباشد.2- خریدار حق صادرات محصول خریداری شده را ندارد. 3-خریدار باید وجوه مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را به شماره حساب 163416187 نزد بانک رفاه شعبه پتروشیمی امیر کبیر شعبه ونک با درج شناسه پرداخت پتروشیمی امیر کبیر واریز نمایید.4-درصورت عدم برداشت کالا تا 21 روز کاری پس از سر رسید تحویل 3 درصد هزینه انبار داری به صورت روز شمار از کالای باقی مانده کسر میگردد.

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی امیرکبیر
نماد تجاری DHCAKFWBEX0980120
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق امیدنامه
حجم عرضه 1500 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله سلف
قیمت پایه 33,140
حداقل قیمت پایه 31,483
حداکثر قیمت پایه 34,797
شرایط پرداخت نقدي- واريز بيست درصد پيش پرداخت قبل از شروع عرضه
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 23,198
حداکثر قیمت مجاز 331,400
تیک 1.000
ضریب حجمی 25
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 25
حداقل حجم خرید 25
حداکثر حجم خرید 1500
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0