حلال 406 شپناد


1. محل تحویل، درب کارخانه واقع دراصفهان می باشد و مبنای وزن فرآورده تحویلی باسکول کارخانه می باشد. 2. زمانبندی تحویل بایستی با هماهنگی پالایش نفت اصفهان صورت پذیرد. 3. ارائه حداقل مدارک مشتریان شامل: پروانه بهره برداری مرتبط، کد اقتصادی، آخرین تغییرات روزنامه رسمی، آدرس، کدپستی، شماره تلفن، شماره فکس و شناسه ملی الزامی است. 4. به ازاء هر لیتر حلال مبلغ 70 ریال بابت هزینه های جانبی (توزین و بارگیری) و 9 درصد مالیات ارزش افزوده، این هزینه مجموعاً 76300 ریال به ازاء هر 1000 لیتر اخذ می گردد. 5. محموله های خریداری شده باید مضربی از 12000 لیتر باشند و حداقل محموله قابل بارگیری 12000 لیتر می باشد. 6   ...ادامه

قیمت پایه

نام تجاری کالا
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
نماد تجاری DSSESCABEX0971128
زمان باقی مانده
تاریخ عرضه
تاریخ تحویل
توضیح مطابق مشخصات مندرج در اميد نامه
حجم عرضه 504000 تن
حداکثر حجم عرضه 0 تن
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 33,448
حداقل قیمت پایه 31,776
حداکثر قیمت پایه 35,120
شرایط پرداخت نقدي - واريز 20 درصد پيش پرداخت قبل از شروع عرضه ا
بسته بندی برق-بارپایه نقشه بشکه
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 23,414
حداکثر قیمت مجاز 334,480
تیک 1.000
ضریب حجمی 12000
حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت 3000
حداقل حجم خرید 12000
حداکثر حجم خرید 504000
محل تحویل درب کارخانه/پست
قیمت کشف شده 0

نام تجاری کالا تاریخ عرضه
  گازمایع پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 0:0
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 0:0
  نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ دا 1398/05/30 10:0
  ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 1398/05/30 10:0
  پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 10:15
  بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخ 1398/05/30 10:15
  گازمایع پتروشیمی پارس در رینگ داخلی 1398/05/30 10:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1398/05/30 10:30
  آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی 1398/05/30 10:45
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:0
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:10
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:20
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:30
  نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ری 1398/05/30 11:45
  برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الم 1398/05/30 12:0
  بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 12:15
  گاز مایع پالایش نفت اصفهان در رینگ بین الملل 1398/05/30 12:30
  گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل 1398/05/30 13:0
  گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل 1398/05/30 13:30
  گاز مایع پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل 1398/05/30 14:0
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/05/30 14:0
  قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1398/06/02 0:0
  نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل 1398/06/05 14:30
  حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي 1399/02/26 0:0